top of page

Falska penningar

Uppdaterat: 25 okt. 2022


Kriminalregistret i Kungsäters pastorat fortsätter att bjuda på gripande levnadsöden. Denna gång ska vi få följa den fattiga änkan Karolina Blad vid Storegården i Gunnarsjö. Även denna gång halkar vi över länsgränsen eftersom en del av historien utspelar sig i Källsjö socken.


Karolina föddes på torpet Löfåsen under Toften i Källsjö socken[1] När Karolina var liten tog en annan familj över torpet och hennes egen familj hamnade på socknens slut innan de skrevs i Vällenslycke[2].

När Karolina var 19 år gammal fick hon sonen Sven Karl Albin 1866-10-04[3]. Hon gifte sig två år senare med Sven Karl Johansson. Sonen skrivs under dem båda i husförhörslängden utan anteckning om att han skulle vara oäkta.[4] Familjen flyttar till Gunnarsjö 1868. I Gunnarsjö blir maken soldat under Storegården och kallas Blad. Här står det att hans patronymikon är Carlsson och att han är född 1845 i Ullared[5]


Barnaskaran utökas sen med fler barn

Emma Bernhardina 1869-01-05 Gunnarsjö

Johan August 1871-01-31 Gunnarsjö[6] d.1871-02-19 . Begravd i Källsjö[7]

Johan Emil 1871-12-17 Gunnarsjö eller Källsjö


Maken dör redan 1873 av lungsot[8]Efter hans död kallas Karolina fattighjon.[9]

Under åren 1875-1877 får hon 15 kr per år av fattigkassan i Gunnarsjö till sina barn. Äldste sonen utpensionerades på socknen[10].

I maj 1878 kallar man till extra kommunalstämma i Gunnarsjö med anledning av familjen Blad[11]:

Protokollet lyder:

På grund af den 27 dennes fattadt beslut vid kommunalstämman med Gunnarsjö församling hade församlingens röstegande medlemmar blifvit kallade till stämman idag ändamål att utpensionera 2:ne af Enkan Karolina Blads barn hvarvid kyrkovärden Carl Johansson i Öfrå åtog sig at från och med den 1 juni intill årets slut försörja gossen mot en ersättning af 20 kronor, samt åbon Johan Jönsson i Gudmundared att under samma tid försörja flickan likaledes mot en ersättning af 20 kronor och gäller för dessa barns utpensionering samma bestämmelser som för de öfriga utpensionerade barnen inom socknen. Den af Gudmund Persson i Wällenslycke begärda ersättning för de dagar han försörjt barnen sedan deras moder blifvit häktad afslogs af församlingen på den grund att Karolina Blad redan uppburit en del af det understöd församlingen till hennes barn anslagit och det då inte vore mer än rimligt att hennes fader dragit försorg om barnen den tid de af henne varit lemnade i hans vård.


Vad var det så som hade hänt? Vem var Gudmund Persson och varför hade Karolina blivit häktad?


Jo, Gudmund Olof Persson var Karolinas far. Han och hans nu bortgångna hustru hade ytterligare fem barn. Karolina och hennes syster Johanna Britta hade vistats en hel del hos honom i Vällenslycke även efter att de blivit vuxna och när de blev häktade och dömda 1878 så blev det alltså morfar Gudmund som fick ta hand om barnen. Det var så att den äldre systern Johanna Britta hade fått tag på några förfalskade penningar från en krämare i Karl Gustav vid namn Johan Bernt. Han hade varit tilltalad för falskmynteri men blivit frikänd i brist på bevis. Johanna Britta fick ett antal mynt av honom och han försäkrade henne att det inte var någon risk att använda dem. Om försäljaren inte ville ta emot dem var det inte värre än att man fick behålla dem, hade han sagt. Dock hade han rått henne att i första hand använda dem hos fisk-och brödgummor på torget och inte hos bodbetjänter eftersom de var mer uppmärksamma. Johan Bernt hade själv tillverkat mynten och han hade dittills avyttrat 40 kronor. Johanna Britta mottog sju stycken 50-öringar och två stycken 25-öringar varav hon överlät större delen till lillasystern Karolina som nu var änka och uppehöll sig i Vällenslycke även om hon var skriven i Gunnarsjö.


De levde under fattiga förhållanden och systrarna försökte använda sig av de förfalskade mynten för att dryga ut kassan. Karolina hade varit på torget, troligtvis i Varberg och handlat bröd hos en Sara Rosell. Denna blev misstänksam när hon såg 50-öresstycket som Karolina lämnade över och tillkallade därför polis.

Johanna Britta gjorde ett försök att handla med de falska mynten hos lanthandlaren August Johansson i Källsjö[12]. Båda systrarna hamnade på kronohäktet i Varberg[13] Karolina dömdes av Varbergs rådhussrätt och Johanna Britta av Faurås häradsrätt. I båda fallen blev straffet ett års straffarbete och två års förlust av medborgerligt förtroende[14].


Under häktningstiden fick alltså två av Karolinas barn vara i Vällenslycke hos morfadern. Under själva strafftiden utpensionerades de till två olika gårdar i Gunnarsjö. Johanna Britta hade också barn. Hon hade fått två ”oäkta” söner varav den en dött som liten. Hennes överlevande son var bara omkring ett år gammal[15] när hon blev dömd och bara någon månad efter att hon blev frisläppt dog även detta barn[16]. Senare gifte hon sig och paret får en dotter som även hon dör redan efter några månader[17]. Paret bor på Löfåsen, samma torp som systrarna en gång föddes på. Där bor Johanna Britta kvar till sin död 1932[18]


Karolina får en oäkta son, Karl Birger 1879-12-05 [19] Sonen skrivs först på socknens slut men antecknas sen under Storegården ihop med de andra.[20]1879 -04 bestäms att Karolina Blads son” må av församlingen utpensioneras då hon dertill äfven vill lemna månatligt bidrag”[21]. Vilken av sönerna det gäller vet jag inte och jag förstår inte heller hur hon som inte kunde ta hand om sina egna barn på egen hand, skulle kunna bidra ekonomiskt.


Sonen Sven Karl Albin flyttar till Rolfstorp 1882 och Emma Bernhardina flyttar till Källsjö samma år[22]


I februari 1888 hölls ånyo en kommunalstämma i Gunnarsjö angående bortackordering av Johan Emil Blad. Det beslöts att han fick bo ho Johan Ludvig Pehrsson i Gudmundared för 2 månader mot en avgift av 5 kr.[23] I september samma år hölls en ny stämma. Man hade blivit upplyst om att Karolina en längre tid vistats i Varberg och därför borde varit mantalsskriven där. Frågan var om beslutet om ersättning som beviljats till hennes barn borde upphävas. Man kom fram till att socken inte var skyldiga att bidra med något då personerna i fråga egentligen inte borde varit bokförda här[24]


Jag vet inte huruvida Karolina verkligen uppehöll sig i Varberg eller ej men i april 1888 emigrerar hon till Amerika[25]. Reser med båten Romeo från Göteborg till Hull och sen vidare mot New York[26] Strax före jul 1911 kommer hon tillbaka och bor sen hos äldste sonen med familj i Grimeton[27] Hon dog där 1920-01-20[28]

Det var bara den äldste sonen som blev kvar i Sverige. De tre yngre barnen emigrerade till Amerika[29].


Försöker förgäves tänka mig in i hur det kändes för Karolina när hon stod där på Varbergs torg en majdag 1878 och blev ertappad med de falska mynten. Det måste ha varit minst lika hemskt för Johanna Britta som blev ertappad i socknens egen handelsbod. Man kan förstå desperationen som ledde fram till att de två systrarna tog till den här utvägen för att få mat på bordet till sig och de sina men den chansningen vände upp och ner på hela deras liv.


Ur Norra Hallands tidning 1878-05-15:

Ur Norra Hallands tidning 1878-06-05:Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

[1] Källsjö (N) CI:4 (1840-1850) Bild 120 [2] Källsjö (N) AI:3 (1850-1855) Bild 41 / sid 38, Källsjö (N) AI:4 (1856-1862) Bild 64 [3] Fagered (N) CI:6 (1865-1894) Bild 1470 / sid 4 [4] Källsjö (N) AI:5 (1862-1894) Bild 65 / sid 63 [5] Gunnarsjö (N, P) AI:8 (1870-1878) Bild 69 / sid 84 [6] Gunnarsjö (N, P) CI:4 (1861-1890) Bild 320 / sid 28 [7] Gunnarsjö (N, P) CI:4 (1861-1890) Bild 1570 / sid 15 [8] Gunnarsjö (N, P) CI:4 (1861-1890) Bild 1590 / sid 17 [9] Gunnarsjö (N, P) AI:9 (1878-1889) Bild 93 / sid 108 [10] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=gu%c3%b60061.xml&eoh_markup_words=Blad&eoh_title=Gunnarsj%c3%b6%2c+1875-10-25 [11] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=gu%c3%b60083.xml&eoh_markup_words=Blad&eoh_title=Gunnarsj%c3%b6%2c+1878-05-30 [12] Norra Hallands tidning 1878-05-15, [13] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00007#?c=&m=&s=&cv=6&xywh=193%2C2375%2C2679%2C1427,, Varbergs kronohäkte (N) DIIId:10 (1872-1882) Bild 910 / sid 760 [14] Varbergs kronohäkte (N) DIIIb:29 (1876-1879) Bild 660 / sid 56, Varbergs kronohäkte (N) BIIa:12 (1874-1878) Bild 7400 [15] Fagered (N) CI:6 (1865-1894) Bild 1660 / sid 23 [16] Fagered (N) FI:1 (1865-1894) Bild 650 / sid 10 [17] Fagered (N) FI:1 (1865-1894) Bild 650 / sid 10 [18] Källsjö (N) AIIa:2 (1911-1948) Bild 840 / sid 74 [19] Fagered (N) CI:6 (1865-1894) Bild 1680 / sid 25, Gunnarsjö (N, P) AI:9 (1878-1889) Bild 93 / sid 108, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2262/images/SC-898_100015__108-037100?treeid=&personid=&usePUB=true&_phsrc=grk474&_phstart=successSource&pId=339211172 [20] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/2262/images/SC-898_100015__108-037100?treeid=&personid=&usePUB=true&_phsrc=grk474&_phstart=successSource&pId=339211172 [21] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=gu%c3%b60094.xml&eoh_markup_words=Blad&eoh_title=Gunnarsj%c3%b6%2c+1879-04-14 [22] Gunnarsjö (N, P) AI:9 (1878-1889) Bild 93 / sid 108 [23] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=gu%c3%b60180.xml&eoh_markup_words=Blad&eoh_title=Gunnarsj%c3%b6%2c+1888-02-12 [24] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=gu%c3%b60185.xml&eoh_markup_words=Blad&eoh_title=Gunnarsj%c3%b6%2c+1888-09-02 [25] https://search.ancestry.se/cgi-bin/sse.dll?indiv=1&dbid=1189&h=137657&tid=&pid=&queryId=c834de47518a31e861d8faf15e3d9180&usePUB=true&_phsrc=grk475&_phstart=successSource [26] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61637/images/48627_b415264-00104?treeid=&personid=&hintid=&queryId=c834de47518a31e861d8faf15e3d9180&usePUB=true&_phsrc=grk477&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=590755 [27] Grimeton (N) AIIa:2 (1904-1915) Bild 790 / sid 69 [28] Grimeton (N) AIIa:3 (1916-1933) Bild 1820 / sid 169 [29] Göteborgs Kristine (O) AIb:3 (1883-1889) Bild 106 / sid 1102, Lindberg (N) AIIa:1 (1895-1905) Bild 3260 / sid 316, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554752-00649?treeid=&personid=&hintid=&queryId=75c0d820132b580c25a9bb6415364f62&usePUB=true&_phsrc=grk508&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=30965320 [29]https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/6482/images/005265844_00106?treeid=&personid=&hintid=&queryId=75c0d820132b580c25a9bb6415364f62&usePUB=true&_phsrc=grk506&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=8895801, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1002/images/44544_05_00011-01434?usePUB=true&_phsrc=grk507&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=16943083 [29] https://sv.findagrave.com/memorial/128341196/carl-birger-carlson

Comments


bottom of page