top of page

Freds

Uppdaterat: 14 apr.

Tidigare i vår var jag och Nicklas ute på en torppromenad i skogarna kring Algutsbo i Karl Gustav. Vi hittade resterna av flera torp och som vanligt väcktes en nyfikenhet på vilka som bott där uppe i skogen och hur tillvaron tedde sig för dem. Jag har tittat lite närmare på Fredstorpet.


Det är som vanligt inte alldeles enkelt att följa torpen i husförhörslängderna, det är inte alltid som torpet benämns vid namn och det kan vara svårt att följa dess invånare. Jag har därför främst fokuserat på de med soldatnamnet Fred som bodde på soldattorp nr 52.

Det verkar som att Algutsbo soldattorp senare låg på en annan plats vilket kanske är anledningen till att Freds inte syns på de kartor vi studerat.


Den förste soldat jag kan knyta till platsen är Anders Alm. Han var född Jonsson men jag vet inte var han kom ifrån. Han tog över 1829 efter en Nils Ax[1]. Anders hade gift sig 1816 med Inger Larsdotter[2] . Båda var vid vigseln boende på Slättås enligt vigselnotisen i Karl Gustavs kyrkobok. Var detta ligger vet jag inte. Paret fick två barn; dottern Johanna Lena 1826-01-12 och sonen Anders 1834-07-09[3]. Anders Alm var enligt husförhörslängden enögd och 1837 tar en annan soldat över torpet. Anders hustru Inger dör 1847 och han kommer att vara skriven på soldattorpet livet ut även om soldater kommer och går.[4]. Det verkar inte som att han vistas på platsen hela tiden men han är skriven där[5]. Han dör 1869-05-25 vid Algutsbo.

 

Carl Andersson Fred

Näste soldat var Carl Andersson Fred. Han var född 1814-05-22  på Heden vid Torp, Kungsäter[6]. Hans mor Edela Larsdotter dog ganska tidigt och fadern verkar ha varit gift flera gånger. En period står familjen som fattighjon[7]. Om jag läst rätt så hade hans far Anders Nilsson 15 barn med tre olika kvinnor. Många dog som små.


Efter att ha varit dräng på ett flertal ställen i grannsocknarna tog Carl 1837 över som soldat på torpet under Algutsbo. Året efter gifte han sig med den 18-åriga pigan Anna Greta Olofsdotter. [8]

Carl blir inte långvarig som rotens soldat. Redan i den första generalmönsterrullan står det följande:

”Vanfrejdad. Casseras för liderlighet, med skyldighet att återbära hela legan till roten.”


Med liderlighet avses troligen någon from av otuktigt leverne. 1841 ersattes han med Bengt Fred[9]. Han verkar ha bott kvar här samtidigt som nästa soldat en period. Det står sen att han övergivit hustrun och att hon flyttar till gården Gatan[10]. Carl står skriven på torpet även ännu längre fram men prästen har också antecknat att han inte bor där. Carl ska vara skild från hustrun och ha tillbringat flera år i Träslöv.[11]

1874 skrivs han på socknens slut[12]. Vart han sedan tog vägen är oklart.


Hans hustru Anna Greta var född 1820-03-28 i Hunnestad. Hon gifte ju sig ung men äktenskapet blev kortvarigt då Carl övergav henne. Hon står som piga hos Carls efterträdare en period. Hon hamnar sen på socknens slut med oäkta dottern Johanna Christina f 1850-03-15.[13]I en senare husförhörslängd är de fortfarande skrivna på socknens slut men det står att de vistas i Å Tholsgården[14] Anna Greta dör 1880-07-01. Då är dottern Johanna Christina gift sen tre år med det blinda fattighjonet Johannes Andersson.

Johanna Christina och hennes familj är skrivna på socknens slut och får flera barn som dör innan de hinner fylla ett år.

Gustaf Adolf   1880-06-14 Snöstorp              d.1880-06-30[15]

Gustaf Adolf   1885-08-04 Karl Gustav          d.1885-12-17

Gerda Emelia  1889-06-01 Karl Gustav          d.1889-07-12

 

Bengt Svensson Fred

Efter Carls korta tid på torpet var det dags för Bengt Svensson att ta över. Även han tog sig namnet Fred. Han var född 1815-12-24 i Halla, Gunnarsjö[16]. Hans uppväxt i Halla var fattig. När han begav sig hemifrån för att tjäna dräng i Flahult stod föräldrarna som tiggare. [17]Bengt fortsatte som dräng på en rad gårdar i Gunnarsjö och Karl Gustav innan han 1841 kom till Fredstorpet[18]

Året efter gifte han sig med Catharina Larsdotter f 1802-11-27 i Karl Gustav[19]. Hon var dotter till en Båtsman under Hakared[20]

Paret fick två barn; Christian 1843-06-22 och Inger Lena 1846-01-02.

1853 begär han avsked och får detta på grund av oduglighet till krigstjänst[21]


Bengt och Catharina flyttar till Storegårdens ägor när Johannes Fred tar över [22]. Några år senare, 1858, drabbas familjen hårt när  deras stuga brann ner. I sockenstämmoprotokollen skriver man att socknens bönder ska bidra med material till återuppbyggnad. Man uppmanar också alla, som inte redan gjort det, att se till att brandförsäkra sina hus. [23] Det verkar som att familjen aldrig riktigt kom på fötter igen. Bengt kom att ta emot fattigunderstöd under ett flertal år mellan 1868-1880 enligt protokollen.[24]

Bengt Fred dör 1882-10-30 vid Skedeskamma Storegården där han är backstugusittare. Hans hustru dog 1880-05-28[25]

 

Johannes Johansson Fred 

När Bengt fick avsked så kom Johannes Johansson från Nösslinge till torp nr 52. Han var född 1831-12-28 i Wik, Nösslinge[26] och efter att ha varit dräng i hemsocknen så anlände han hit 1854.[27] Året efter gifte han sig med Anna Catharina Svensdotter född 1822-11-09 i Hakared, Karl Gustav. Hon bör alltså ha känt förre soldatens hustru från barnsben då även hon var från Hakared.

Vid mönstringen 1860 hade Johannes blivit sjuk, visserligen bara en förkylning men han var så pass dålig att några män från socknen skrev ett intyg åt honom för att han skulle slippa släpa sig till Fristad hed[28].
Jag har inte hittat så mycket mer om Johannes tid på torpet, men det verkar som att det stundtals var lite si och så med hans hälsa. Han beskrivs som sjuklig i fler generalmönsterrullor och då var han bara i 35-årsåldern[29] Så småningom betecknas han som vice korpral.

Flera barn ser dagens ljus på Fredstorpet under dessa år:

Josephina        1855-12-07

Anna Severina    1858-01-22       d.1858-12-29

Sven                 1860-08-13

Johannes         1864-09-14

Anna                1867-07-19      d 1867-12-15[30]

Här finns också en styvson, Bengt Aron född 1849-06-27[31].


Den äldsta dottern Josephina kommer senare i livet att hamna i svårigheter som gör att hon gör sig skyldig till stöld. Detta har jag skrivit om tidigare här på bloggen.


1868 får Johannes avsked och ersätts med Nils Johan Asp. Det finns ett annat torp under Algutsbo som heter Aspa och kanske var det här denna man kom att bo. Det lämnar vi därhän tillsvidare. I samband med avskedet verkar Johannes ha tröttnat på alltihop och rymt från hustru och barn. Han skrivs på listan över obefintliga samma år[32]  Han hustru beviljas fattigstöd i form av korn, havre och potatis den vintern[33].

Johannes Fred avslutar sina dagar genom hängning 1879-07-18 socknens slut, Karl Gustav[34]

 


Ur Falkenbergs tidning 1879-07-26


Ja, det var lite om de som levt och verkat på soldattorp nr 52 under Algutsbo, tillhörande Livkompaniet vid Älvsborgs regemente. Den lugna stämning som skogen bjöd på när jag och Nicklas traskade runt där var nog ganska fjärran på den här tiden. Det verkar som att det var hårda tider och ingen av soldatfamiljerna verkar ha levt ett speciellt harmoniskt liv där uppe i skogen. Man fascineras ständigt över vilka berättelser som träder fram ur kyrkböckerna och andra källor och det ger verkligen en extra dimension när man besöker platserna och låter fantasin skena iväg.


Foto: Nicklas Holmqvist


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista


[1] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 509 (1830-1833) Bild 24

[2] Karl Gustav (N, P) CI:2 (1781-1837) Bild 1180 / sid 227

[3] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 102 / sid 5, Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 49 / sid 1

[4] Karl Gustav (N, P) AI:7 (1850-1859) Bild 14 / sid 10

[5] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 8 / sid 6

[6] Kungsäter (N, P) CI:2 (1798-1838) Bild 570 / sid 105, Kungsäter (N, P) AI:2 (1816-1830) Bild 166 / sid 11

[7] Kungsäter (N, P) AI:2 (1816-1830) Bild 9 / sid 11

[8] Karl Gustav (N, P) CI:3 (1838-1860) Bild 690

[9] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 512 (1843) Bild 38

[10] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 103 / sid 7 Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 111 / sid 23

[11] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 8 / sid 6

[12] Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 2060 / sid 200

[13] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 137 / sid 135

[14] Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 2060 / sid 200

[15] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1460 / sid 140

[16] Gunnarsjö (N, P) CI:2 (1798-1838) Bild 600

[17] Gunnarsjö (N, P) AI:2 (1817-1831) Bild 181 / sid 11, Gunnarsjö (N, P) AI:2 (1817-1831) Bild 199 / sid 15

[18] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 36 / sid 17,Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 53 / sid 9, Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 124 / sid 49, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 512 (1843) Bild 38, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 513 (1846) Bild 68, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 514 (1849) Bild 38, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 515 (1853) Bild 79

[19] Karl Gustav (N, P) AI:6 (1831-1849) Bild 103 / sid 7

[20] Karl Gustav (N, P) AI:1 (1798-1816) Bild 154 / sid 9

[21] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 516 (1857-1860) Bild 74

[22] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 52 / sid 50

[23] Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav 18580504

[24] Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav 18680525, Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav  18761216, Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav  18781230, Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav  18791230, Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav  18801030

[25] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 970 / sid 91

[26] Nösslinge (N) CI:2 (1813-1860) Bild 330 / sid 55Karl Gustav (N, P) AI:7 (1850-1859) Bild 14 / sid 10, Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 8 / sid 6

[27] [27] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 516 (1857-1860) Bild 74, Nösslinge (N) AI:2 (1852-1862) Bild 27 / sid 24, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 516 (1857-1860) Bild 488, Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 517 (1863-1867) Bild 483

[28] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 516 (1857-1860) Bild 488

[29] Generalmönsterrullor - Älvsborgs regemente (O, P) 517 (1863-1867) Bild 37

[30] Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 120 / sid 6

[31] Karl Gustav (N, P) AI:8 (1859-1862) Bild 8 / sid 6

[32] Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 2130 / sid 207

[33] Sockenstämmoprotokoll Karl Gustav 18681228

[34] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1500 / sid 144

Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page