top of page

I moderns fotspår

Uppdaterat: 8 maj 2022

Johan Berndt

Lotta – Bredina som jag skrev om förra gången fick ett enda barn, sonen Johan Berndt. När han föddes i Lindberg 1836-08-19 så används moderns alla namn i födelseboken; Bredina Klaurina Charlotta Dragstedt[1].


Fadern uppges i fängelseanteckningar vara f.d. sockenskomakaren Bengt Lund, nu livstidsfånge[2] Den man jag hittat ska ha kommit från Valinge och det var där han senast var skriven, omkring 1835-36, det vill säga när Johan Berndt föddes. Enligt fängelseanteckningar så hade han varit vanartig alltsedan sin ungdom och tillbringat den mesta tiden på korrektionsinrättningar runt om i landet. Där emellan hann han med en del brott på hemmaplan också. Han hade varit till sjöss en del och även arbetat som skomakare. Hans brottsliga bana började i 25-30-årsåldern. Den kan förvisso ha börjat långt tidigare men det är då de första straffen antecknas. De första gångerna var det spöstraff för stöld. Längre fram fick han också med utprångling av falska sedlar, gatufridsbrott och slagsmål på sitt CV. Ett flertal gånger blev det straffarbete på grund av försvarslöshet. Vid ett tillfälle fick han sitta i halsjärn på torget i Halmstad till allmän beskådan. En gång förfalskade han ett prästbetyg och tog bort bokstaven ”o” som i opålitlig, men blev påkommen och det blev 12 dagar på vatten och bröd. 1859 dömdes han slutligen till livstids fängelse för fjärde resan stöld och resten av livet tillbringades på olika fängelser tills han dog 1875.[3] Jag undrar om han visste om att han hade en son och om de i så fall någonsin träffades.


När sonen var sju år gammal så blev han ett fall för socknens fattigvård. Bredina var häktad och någon måste ta sig an den minderårige sonen. Att det blev just Lindberg berodde på att det var hos Johannes Bengtsson i Trönninge som Bredina senast varit mantalsskriven. Man beslöt att den som tog sig an barnet för resten av innevarande år skulle få en ersättning på sju riksdaler och 24 skilling[4]. Det blev ett köpslående då den bonden som kunde tänka sig uppdraget begärde mer än så. Till slut enades man om 10 riksdaler men Anders Bengtsson, som skulle ta hand om pojken, menade att om det var så att pojken var alldeles utblottad på kläder så behövdes mer understöd från fattigkassan. Året efter var det ingen som ville åta sig uppdraget att ta hand om Johan Berndt. Därför beslutade man istället om sockengång, 8 dagar på varje ställe[5]. Hans öde verkar bli ungefär som moderns när han nu som åttaåring vandrar runt på bygden för att förhoppningsvis få åtminstone de mest basala behoven tillgodosedda. Det kan inte ha varit en lätt start i livet för honom heller..


Det sista av Lindbergs sockenstämmoprotokoll som nämner honom är från 1849. Vid det laget har han enligt fängelseanteckningar redan blivit agad och risad för snatteri. Han berättar själv senare att han efter det följde sin mor under hennes kringvandrande, bland annat i Marks härad och att han uppehållit sig en del inom Kungsäters pastorat med tillfälligt arbete.

1856 döms han för första resan stöld, fickstöld närmare bestämt. Han beskrivs som 16 år gammal, lögnaktig och liten till växten. I själva verket är han 20 år gammal. Han döms till 20 dagars vatten och bröd samt ett års straffarbete[6]. I början av 1857 skickas han vidare till Malmö centralfängelse[7] Här beskrivs hans uppfostran som vanvårdad. Han konfirmerades under fängelsetiden i Malmö[8]


Detta avskräckte honom tydligen inte tillräckligt för 1863 åker han in igen, nu på tre år. Han hade då varit kronoarbetskarl på Karlsborg, rymt därifrån och tillsammans med en kamrat gjort sig skyldig till flera stölder däromkring.[9].Han uppehåller han sig en hel del i Kungsäters pastorat och 1871 gifter han sig med Brita Lena Johansdotter f 1844 i Kungsäter [10]. Hennes familj har prytt sidorna i pastoratets kriminalregister de också och äpplet faller som bekant inte långt från trädet. Även Brita Lena kommer att sitta inne vid flera tillfällen. Redan innan vigseln har de fått tre barn tillsammans. Barnen är födda på olika platser i Marks kommun. Paret råkade väl helt enkelt befinna sig på respektive plats när det var dags. Johan Berndt beskrivs i födelsenotiserna som kringvandrande kopparslagare och Brita Lena som lösdriverska[11]. Det var nog inte en lätt start i livet för den nya generationen heller kan man misstänka.


Familjen skrivs i alla fall under Karl Gustavs socken nu, i en backstuga under Åtolsgården. De verkar bo tillsammans med en annan kriminellt belastad person, Anders Abrahamsson f 1844 i Karl Gustav[12]. Han var bland annat dömd för misshandel och hade suttit på Långholmen[13]. Han var också dömd för stöld ett flertal gånger och reser så småningom till Amerika[14].


Johan Berndt och Brita Lena får fler barn och även bland dessa så fanns det de som föddes på annat håll så det verkar som om det kringflackande livet fortsatte ungefär som innan trots folkbokföringsort.

1874 sitter Johan Berndt och hans mor häktade samtidigt på kronohäktet i Varberg. Han för stöld och modern för att ha innehaft stöldgods. Hon frikändes dock.[15]. Johan Berndt dömdes i mars 1874 till tre års straffarbete och 10 års förlust av medborgerligt förtroende. De första halvåret satt han i Varberg. Kom till Nya Varvet i oktober samma år. Under tiden på Nya varvet anges att han är ca 170 cm lång. Han har svart hår, bruna ögon, ovalt ansikte, ordinär kroppsbyggnad, två ärr på vänstra överarmen, koppärrig. Här anges också att han varit bleckslagare[16].

Han var bara på Nya Varvet i ungefär en månad[17] och i november kom han till Långholmen.


Johan Berndt vid frigivningen 1877


Under tiden som Johan Berndt befinner sig på Långholmen i Stockholm så föds ytterligare ett barn därhemma, eller rättare sagt i Torestorp för det var tydligen där Brita Lena för tillfället befann sig. Eftersom Johan Berndt inte varit hemma på två år så skrivs pojken som oäkta. Som fader anges kopparslagare Johan Johansson i Karl Gustav. Gossen får namnet Johan Julius.[18].


Det äkta paret verkar knappt mer än hinna mötas i dörren. Strax innan Johan Berndt återvänder hem efter straffarbetet åker Brita Lena fast. Den lille gossen dör strax efteråt, bara tre månader gammal[19].Det står att han dött i Fritsla[20]


Året efter att Johan Berndt släppts från Långholmen är det dags för en förfalskningshistoria. Han ska då ha varit anklagad för falskmynteri men frikänts i brist på bevis, enligt tidningen. Anledningen till att han nämns i tidningen var att en stackars ensamstående mor, som bodde hos sin far i Källsjö socken, åkte fast när hon försökte använda mynten. Mynt som enligt Norra Hallands tidning ”var särdeles illa gjorda” [21]Man skriver att Johan Berndt är son till ”illa kända kringstrykande qvinnspersonen Lotta Bredina Dragstedt” .Historien om den stackars kvinnan som åkte fast finns på bloggen.


1878 skrivs familjen på förteckningen för obefintliga[22] De åker samma år fast för lösdriveri och bettlande tillsammans med sin tioårige son Ludvig. De andra barnen nämns inte.


När hustrun hamnar på kvinnofängelset i Norrköping 1885 betecknas hennes make Johan Berndt som ”supig” och det står att familjen lever under de torftigaste omständigheter[23]. Han har själv erkänt att han har fallenhet för starka drycker, något som säkert inte gör familjen situation lättare…


1891 ger sig Johan Berndt och sonen Johan Bernhard iväg till Amerika[24]. Johan Berndt kommer tillbaka 1892 och han och familjen skrivs under Ryd Lillegården [25].

Härefter ägnade han troligen en del av sin tid till att förfina sina kunskaper och hans barn verkar också ha varit med på tåget. 1899 är det nämligen dags igen för en ny falskmyntarhärva. Uppenbarligen har han blivit skickligare sen förra gången för dessa mynt verkar varia välgjorda.Tre års straffarbete blev det denna gång[26]

Han hamnade först i Vänersborg och sändes sen vidare till Nya Varvet[27] Här finns en biografibok bevarad[28] Här framgår att av hans fyra söner är två inblandade i förfalskningshistorien på ett eller annat sätt, en är i Amerika och en sitter inne för stöld. Johan Berndt uppger att vården i barndomen ”var så god som modern kunde lemna”. Modern lärde honom läsa, så mycket skolgång blev det ej. Senare lärde han sig kopparrslagareyrket och har dragit runt från gård till gård och lagat kopparkärl och förtennat, inte bara i hemorten utan vida omkring[29].Johan Berndt vid frigivningen 1901När Johan Berndt slutar sina dagar 1922-03-29 befinner han sig i Örgryte.[30] Han och hustrun flyttade dit 1913.Han begravs i Karl Gustav enligt anteckning i dödboken. Hans liv och leverne påverkade förstås barnen och som vi ska se nästa gång så blev deras historia likartad...


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Lindberg (N) CI:3 (1823-1864) Bild 850 / sid 165 [2] Varbergs kronohäkte (N) DIIId:7 (1856-1857) Bild 240 / sid 361, Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv (A, AB) AIa:11 (1872-1876) Bild 246 / sid 221, [3] Valinge (N) AI:1 (1795-1852) Bild 533 / sid 73, Karlsborgs garnisonsförsamling (R) AI:6 (1843-1850) Bild 66 / sid 60, Valinge (N) AI:2 (1852-1862) Bild 126 / sid 120, Valinge (N) AI:1 (1795-1852) Bild 331 / sid 1, Varbergs straffängelse (N) DIIIaa:7 (1868-1877) Bild 1440 / sid 1286 Varbergs kronohäkte (N) DIIIa:2 (1833-1840) Bild 590 Varbergs straffängelse (N) DIIIaa:7 (1868-1877) Bild 1440 / sid 1286, Varbergs kronohäkte (N) DIIId:1 (1846-1849) Bild 520 / sid 47 Varbergs kronohäkte (N) DIIId:1 (1846-1849) Bild 800 / sid 75 Landskrona fängelse (M) DIIIac:2 (1851-1860) Bild 2890 / sid 578, Landskrona fängelse (M) DIIId:3 (1853-1872) Bild 580 / sid 54 Centralfängelset i Karlskrona (K) D3CA:3 (1866-1874) Bild 3470 / sid 331 Varbergs straffängelse (N) DIIIaa:7 (1868-1877) Bild 1440 / sid 1286 [4] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=lin0918.xml&eoh_markup_words=Dragstedt&eoh_title=Lindberg%2c+1849-04-22 [5] http://www.lokalhistoria.nu/result_view?eoh_page=true&eoh_page_id=lin1172.xml&eoh_markup_words=Dragstedt&eoh_title=Lindberg%2c+1844-12-17 [6] Varbergs kronohäkte (N) DIIIb:12 (1856) Bild 510 / sid 49, Varbergs kronohäkte (N) DIIId:7 (1856-1857) Bild 240 / sid 361 [7] Varbergs kronohäkte (N) DIIId:7 (1856-1857) Bild 240 / sid 361, Malmö centralfängelse (M) DIIIb:4 (1856-1860) Bild 210 / sid 16 [8] Malmö centralfängelse (M) DIIIb:4 (1856-1860) Bild 210 / sid 16 [9] www.tidningar.kb.se Nerikes allehanda 1863-01-17, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00009#?c=&m=&s=&cv=8&xywh=2295%2C1854%2C1493%2C1118 [10] Kungsäter (N, P) CI:4 (1861-1893) Bild 149 / sid 11, Kungsäter (N, P) CI:3 (1839-1861) Bild 210 / sid 33 [11] Berghem (P) C:7 (1861-1894) Bild 45, Kungsäter (N, P) CI:4 (1861-1893) Bild 31 / sid 27 [12] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1380 / sid 132 [13] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00005#?c=&m=&s=&cv=4&xywh=2550%2C917%2C1967%2C1473 [14] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00009#?c=&m=&s=&cv=8&xywh=388%2C307%2C1792%2C1342 [15] Han och modern sitter häktade samtidigt [16] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:4 (1874-1875) Bild 240 / sid , 14,https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00006#?c=&m=&s=&cv=5&xywh=125%2C-230%2C1967%2C1472, Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv (A, AB) AIa:11 (1872-1876) Bild 246 / sid 221, https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0000933_00053#?c=&m=&s=&cv=52&xywh=-2942%2C-224%2C8532%2C4776 [17] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:4 (1874-1875) Bild 240 / sid 14 [18] Torestorp (P) C:3 (1861-1894) Bild 79 / sid 77, Karl Gustav (N, P) CI:4 (1861-1886) Bild 820 / sid 89 [19] Karl Gustav (N, P) CI:4 (1861-1886) Bild 2010 / sid 30, Karl Gustav (N, P) AI:9 (1862-1877) Bild 1920 / sid 186 [20] Karl Gustav (N, P) CI:4 (1861-1886) Bild 2010 / sid 30 [21] www.tidningar.kb.se Norra Hallands tidning 1878 [22] Karl Gustav (N, P) AI:10 (1878-1889) Bild 1510 / sid 145 [23] Kriminalvårdsanstalten i Norrköping (E) DIIId1:10 (1883-1887) Bild 400 / sid 29 [24] https://www.ancestry.se/discoveryui-content/view/414907:61085?tid=&pid=&queryId=b6195954dadfc8e0fb3c2ba34c51e3d9&_phsrc=eEd599&_phstart=successSource [25] Karl Gustav (N, P) AI:11 (1890-1898) Bild 1050 / sid 92 [26]https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00116294_00015#?c=&m=&s=&cv=14&xywh=339%2C1251%2C1808%2C1353, https://sok.riksarkivet.se/frigivna-straffarbetsfangar?Fornamn=Johan+Berndt&Efternamn=Bengtsson&Fodd=1836&Fodelseort_lan=0&AvanceradSok=False&page=2&postid=Fange_5143&tab=post#tab [27] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:10 (1899-1903) Bild 480 / sid 24, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:50 (1899) Bild 750 [28] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:13 (1898-1900) Bild 260 / sid 16 [29] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:13 (1898-1900) Bild 260 / sid 16 [30] Karl Gustav (N, P) CI:7 (1910-1934) Bild 1180 / sid 22

bottom of page