top of page

Svens i Skogen

Uppdaterat: 12 sep. 2021

Det sista torpet i min serie av tre ur boken Berghem, Bygden vid Viskan ska vi besöka torpet Skogen som låg väster om Limmossen. Vi besökte först Gamla Ottosjohans, sedan August i Hyltelid och de kan ni läsa om här på bloggen. Grunden till artiklarna var att gå djupare in i berättelserna som berättades av Yngve Nilsson och få mer om vilka som levde på torpen och var namnen kunde kommit i från. Men jag säger inte att min historia är rätt eller fel utan min tolkning mot vad Kyrkoböckerna kan visa mig. Se gärna videon som jag har lagt upp där ni kan följa min vandring omkring på Skogens marker och mina vilda spekulationer.


Om Skogen berättar Yngve Nilsson:

”August i Hyltelid” vad född i ”Skogen” väster om Limmossen. Lämningar av faderns ställe, ”Svens i Skogen”, kunde tydligt ses i min barndom med husgrunder och stora odlingsrösen vid små åkertegar. På vinterväg har jag åtskilliga gånger med häst och kälke kört ved och virke över ”Svens i Skogen” från vår skogslott vid Lerbäcken och Västra Öresjön. En smal slingrande skogsväg (eller närmast gångstig) fortsätter dit från det gamla skogstorpet.

I min barndom var Limmossen ännu av flera använd för torvtäkt till strö och bränsle. Bränntorven torkades på de fasta stenbackarna väster om mossen. – Jag kommer ihåg en stor, grå torvlada där, som skall ha tillhört Guntorp Storegården. Jag var med om att köra bränntorv från Limmossen sommaren 1927. Vi torde ej ha använt den för detta ändamål sedan dess.


För att komma ner till Skogen för 120 år sedan kom man dit från söder och inte norr som man göra idag med en senare anlagd väg. Den vägen kan vi delvis se när vi traskar ner från Ekeberg mot Hyltelid och Skogen. Till höger om grusvägen skymtar vi en hålväg som senare svänger av mot Ljungslids östra och södra åker. Ner mellan Limmossen och Bryneslätt och svänger av mot öst för att sedan leda norr. Den här vägen se ut att helt ha försvunnit till 1950-talet och då den senare vägen nu var anlagd. Jag kom norr ifrån och kommer då ta och beskriva Skogen där ifrån. När man kommer över mossen svänger vägen upp till höger. På min vänster sida ligger en låg stenmur men ändå rätt djup med ca 1 meter stundtals. Den här muren går runt halva mossön. På min högra sida leds jag in av en mindre stenmur som leder hela vägen fram till torpgrunden Skogen. Står jag sedan med grunden i ryggen och blickar nordost ut mot den forna hagen har vi två större rösen det södra av dem är riktigt långt, brett och högt. Vetter jag mot torpgrunden igen kan vi se att den är upphöjt från marken en bra bit. Den är uppdelat i två delar. Den södra sidan är själv torpet med murstockshög och en stor källare i grunden. Norra delen är som en stenmur i samma dimensioner som torpet och min teori är att det varit ett fähus som var inbyggt i torpet med träväggar och tak, men helt min egna spekulation. Går vi sedan söder om grunden har vi en liten fägata som går från ladugården och mot söder där den gamla vägen en gång gått. Själva ladugårdsgrunden är stor och här finner vi riktigt höga väggar än stående. Detta kan troligen varit det som Yngve nämnde vara den ”stora, grå torvlada”. Man kan se olika indelningar ytterst i grunden. Går vi sedan runt till baksidan av ladugården och torpet har vi ett hål i backen. Om det här varit brunn eller en gammal ”kyl” kan jag ej svara på. Kanske bara ett hål som de grävt? Det här är var min beskrivning av Skogen från min promenad och nu kommer vi till de som levde här.


Torpet Skogen var inget långvarigt torp och nämns först i Berghems Husförhörslängder 1861-1872. Inhyses mannen Nils Persson med familj levde under Hattestad Lunnagård och den 28 oktober 1864 blev han torpare av Skogen vid samma gård. De hade hemma vid tillfället barnen Anders, Anna Stina och Anna Britta. Anna Britta gifte sig med Carl Nilsson från Örby som också flyttade till torpet samtidigt som resten av familjen. De andra två syskonen Anders och Anna Stina flyttade ut samma år till Hulatorp Dahlen och Torp Nedergården för arbete. Så det känns lite som om att familjen byggde Skogen för att kunna få ett eget hem när dottern Anna Britta gifte sig. Barnen Anders och Anna Stina flyttade tillbaka två år senare. Carl och Anna Britta fick dottern Anna Christina våren 1867 och till hösten flyttade brodern Anders ut igen men nu till Risäng i Brättingstorp där han stod som inhyses. Så han kanske arbetade på något av de alla fabriker som nu fanns vid den här tiden.


Torpare Nils Persson f.1807-08-01 d.1872-03-17 Hustru Kerstin Börjesdotter f.1808-10-08 d.1883-07-09

Johannes f.1834-09-27 d.1850 drunknad, Hattestad Kärragården

Dotter Anna Brita f.1836-12-13 d.1875-08-13

Dotter Anna Stina f.1842-02-09

Son Anders f.1844-03-15

Skogen på skifte-kartan
Skogen på skifte-kartan

1869 gjordes ett skifte över Hattestads gårdar och Skogen som först låg under Lunnagården kom nu att ligga under Synnaregården och Kistekullen flyttades från Kullagården till Lunnagården. De här skiftena kan skapa lite oreda och brukar ta lite tid att reda upp. Helst när prästen skrev Skogen som Mogen. Den 2 november 1869 skrevs Torparen Nils, hustrun Kjerstin och dottern Anna Stina under Synnaregård. Samtidigt flyttade deras son Anders in på Skogen igen och 1870 flyttade hans nyblivna hustru Anna Britta Andersdotter in, även hon från Örby. Deras andra syster Anna Britta som var gift med Carl Nilsson bodde kvar på Lunnagård som inhyses. De fick sommaren 1871 sin andra dotter Ida men deras lycka varade inte så länge på Lunnagården. Anna Britta som nu stod som fattighjon gick bort sommaren 1875 endast 38 år gammal i ”Kräftan” som vi kan läsa på DDSS kunde vara tumör. Hennes make Carl gick bort fem år senare vintern 1880, 48 år gammal i ”Lunginflammation” och lämnade deras två döttrar Anna Christina och Ida som endast var 13 och 9 år gamla. De två döttrarna levde kvar på Lunnagården fram till 1885 och 1889. Anna Christina flyttade som 18 åring till Guntorp Westergård och arbetade som piga. Hennes lillasyster Ida var också 18 år när hon då flyttade till Berghem Kockargård. Anna Christina lämnade Berghem hösten 1889 och flyttade till Fritsla och systern Ida flyttade 1893 Borås.


Dotter Anna Brittas make Carl Nilsson f.1831-05-09 d.1880-02-23

Dotter Anna Christina f.1867-07-07 - flyttade till Fritsla 1889

Dotter Ida f.1871-08-13 - flyttade till Borås 1893

Nu blickar vi tillbaka till Skogen efter ett litet sidospår som jag ändå tyckte var intressant att följa upp. Anders hustru Anna Britta blev gravid vintern 1871 och väntade barnet mot slutet av sommaren men födde i augusti ett dödfött gossebarn. Samma år flyttade Anders syster Anna Stina ut och började arbeta som piga under Torp Nedergård under Brukaren Lars Johansson. Vintern 1872 gick fadern och Torparen Nils Persson bort 64 år gammal i ”Lungsot” och Anders tog över som Torpare på Skogen. Efter Anders och Anna Brittas första förlust föddes deras dotter Anna vintern 1873. Men åter igen föddes det vintern 1876 ett dödfött flickobarn. Sommaren 1877 föddes deras son Johan på torpet Skogen och här levde det nu fem personer. Men året efter flyttade Anders Nilsson med sin familj till Lunnagård där de levde som inhyses fram till vintern 1880 då de flyttade in till Göteborg. Anders mor Kerstin Börjesdotter gick bort sommaren 1883 hela 74 år gammal i Lunginflammation. Hon levde nog inte på Skogen när hon gick bort för hon står endast skriven ”vid Hattestad Synnaregård” i dödsboken. In på Skogen vet vi från det förra inlägget att Torparen Sven Andersson flyttade hit 1878 från Fotskäl med sin hustru Edela Pehrsdotter, deras son August ”August i Hyltelid” som egentligen flyttade till Ekeberg och pigan Anna Stina Pehrsdotter.


Son Anders hustru Anna Britta Andersdotter f.1840-09-30

Dödfödd 1871

Dotter Anna f.1873-02-14

Dödfödd 1876

Son Johan f.1877-08-29

Hela familjen flyttade till Lunnagården, sedan till Göteborg


Sven och Edela fick endast sonen August men den 28 december 1896 flyttade Tekla Charlotta Samuelsdotter in på Skogen. Hon var 1 år yngre än August och kommen från Bredared utanför Borås. Hon hade fött dottern Anna Olivia 26 dagar innan hon flyttade in på Skogen den 2 december 1896. Hon är född i Berghems socken och fadern är August. Så de måste ha träffats innan och att hon redan bodde på Skogen, men skrevs in senare. August och Tekla Charlotta gifte sig den 2 april 1897 och fick de kommande 15 åren sju till barn. Jenny Elisabeth, Viktor Ferdinand, Karl Georg, Evhard Alfons, Swen Olof, John Wilhelm och Julia Margit Alice. Samma år som Julia föddes flyttade hela familjen från Skogen upp till Ekeberg under Guntorp Svensgården. Kvar på torpet Skogen har vi August föräldrar Sven och Edela. De var nu 74 respektive 71 år gamla men jag kan inte nu längre följa Skogen då det inte finns någon längd senare än 1912. Vi kan dock läsa i dödsboken att Sven gick bort den 12 juni 1927 men att Edela Persdotter måste blivit äldre än 92 år för jag hittade inte henne i Berghems dödsbok som gick till 1933. Eller så hade hon flyttat ur socknen, hon kanske till och med bodde sina sista dagar hos sonen August på Ekeberg? Någon uppe från trakterna som skulle kunna veta detta? Flyttades torpet någon annanstans, återbrukades i någon byggnad eller brändes den? Många tankar och idéer som for i mitt huvud med all den här informationen man nu besitter. Och vi kan även läsa från skifte-kartan att redan 1869 brukade Guntorp Limmosen till ”bränntorv”.


Torpare Sven Andersson f.1838-12-03 d.1927-06-12 - Skogen

Hustru Edela Pehrsdotter f.1841-03-04

Son August f.1872-11-09


August hustru Tekla Charlotta Samuelsdotter f.1873-12-14

Dotter Anna Olivia f.1896-12-02

Dotter Jenny Elisabeth f.1899-0-18

Son Viktor Ferdinand f.1901-01-20

Son Karl Georg f.1903-03-26

Son Evhard Alfons f. 1905-10-08

Son Sven Olof f.1907-05-15

Son John Wilhelm f.1910-04-19

Dotter Klara Margit Alice f.1912-02-22

Men mest av allt undrar jag över om de verkligen hann flytta alla dessa stenar som ligger i de stora rösena på den här lilla ön vid Limmossen. Kolla på videon för att få en bättre överblick av området. Kan det ha varit en gammal befästning från svunna tider?


Länk till video på Youtube: https://youtu.be/wof5iEDGP2E


Hfl 1899-1912 – Sven Andersson


Hfl 1885-1898 – Sven Andersson


Hfl 1873-1885 – Sven Andersson


Hfl 1873-1885 – Kerstin Börjesdotter


Hfl 1861-1872 – Nils Pehrsson, Skogen under SynnaregårdHfl 1837-1843 – Kerstin Börjesdotter till Hulatorp Kronogård 1843


Hfl 1834-1835 – Kerstin Börjesdotter - Ahlkärr


Johannes, Fadren Nils Pehrsson i Ahlekärr


Comments


bottom of page