top of page

Ung brottslingYnglingen på bilden heter Johan August Eliasson och han föddes 1863-04-10 i Surteby[1]. Anledningen till att det finns ett fotografi bevarat på just honom är att han under sina tonår gjorde sig skyldig till flera stölder för vilka han dömdes till fängelsestraff. Fotot är taget i samband med frigivningen från Nya Varvet i Göteborg 1883.


Gossen började sina dagar på Guthult Skogen i Surteby där hans mor fortfarande bodde hemma hos sin far. Föräldrarna hade dock gift sig året innan och snart flyttar modern Lotta och sonen Johan August till Kronogården i Surteby där pojkens far Elias Berndtsson är dräng[2].


I hans biograf[3]i från fängelset Nya varvet står det att de ekonomiska och moraliska förhållandena i hemmet är dåliga. Fadern, som själv dömts för förfalskningsbrott ska ha lockat sonen att begå åtskilliga stölder. Johan August har hela livet vistats hos föräldrarna tills han blev häktad för första resan stöld 1879. Skolgången på hemorten har det inte blivit mycket med. Han har haft dåliga föredömen både i och utanför hemmet[4]


”Eliasson är å själens vägnar ej mycket begåfvad, men har i skolan visat synnerlig flit samt vid samtalen visat sig allt mer tillgänglig och öppenhjärtlig. Under inflytandet af en allvarlig och sedesam omgifning efter straffets slut skulle säkert Eliassons framtid i moraliskt hänseende vara betryggad”


Det står att han inte hade något yrke men när han skrivs ut står det att han är skomakare så kanske är det sådant arbete han fått lära under strafftiden[5].


I ett tidningsklipp från julafton 1880 kan vi läsa om vad som orsakade fängelsestraffet:


Ung brottsling

Johan August Eliasson från Surteby Kronogården, som är född den 10 april 1863, begick en djerf stöld den 9 dennes i det han vid middagstiden , genom att uttaga ett fönster i handl. Aug. Peterssons i Björketorp handelsbutik, beredde sig tillfälle att inkomma på kontoret (under det Petersson för tillfället war borta), der han tillgrep 280 kronor kontant jemte en låda, innehållande wärdepapper till betydligt belopp. Han hade ingen nytta deraf, ty han blef samma dag gripen så att han icke hunnit förstöra penningarne. Lådan med wärdepapperen hade han gömt i en dal ute på marken, hwilket han äfven erkände, så att den äfwen

tillrättakom. Detta är andra resan han begått stöld. För ett par år sedan hade han inkommit på Nilssons i Uddeholm kontor och ur en chiffonier tillgripit en summa penningar, hwarföre han då blev straffad”


Han finns med i Vänersborgsfängelsets anteckningar redan i februari detta år. Då dömdes han till fem månader straffarbete för första resan stöld[6] Under den tiden blev han konfirmerad på cellfängelset[7] Nu skrivs han alltså in igen efter stölden i handelsboden[8]. Härifrån sänds han på rannsakning vid Marks häradsrätt 28 december och återkommer den 30:e. Häradsrätten dömde honom för andra resan stöld i kombination med inbrott till straffarbete i tre år och att vara medborgerligt förtroende förlustig i ytterligare fem år[9]


Den 12 januari 1881 sändes han vidare till Nya Varvet i Göteborg[10] De första sex månaderna av straffet skulle bestå av straffarbete i enrum. Efter bara några veckor där görs en anteckning om att han straffats med 14 dagars ljus cell för trots och vägran att utföra det arbete han ålagts att göra[11].


Straffet avslutas 1883-12-04[12].Efter avtjänat straff får han medel av centralföreningen för stöd till frigivna för att bege sig till Amerika[13]. I Nya Varvets anteckningar finns ett tillägg om att han 1885 hade fast anställning i Chicago och skötte sig väl[14]


Den 6 december 1883, två dagar efter frigivningen stiger han på båten Romeo som ska ta honom till Hull för vidare resa till Chicago[15] Jag hittar honom i passagerarlistorna men sen blir det värre. Det finns några kandidater i Chicago vid denna tid men jag har hittills inte hittat tillräckligt med uppgifter för att kunna fastställa om någon av dem är rätt person. Jag hoppas i alla fall att ha fick ett bra liv trots att starten hemma i Surteby inte var den bästa.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista


[1] Surteby-Kattunga (P) C:2 (1861-1894) Bild 12 / sid 21 [2] Surteby-Kattunga (P) AI:3 (1861-1870) Bild 125 / sid 121, Surteby-Kattunga (P) AI:3 (1861-1870) Bild 56 / sid 52 [3] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [4] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [5] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [6] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:6 (1872-1881) Bild 3190 / sid 412 [7] Surteby-Kattunga (P) AI:5 (1871-1880) Bild 122 / sid 115 [8] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:32 (1880-1881) Bild 60, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:32 (1880-1881) Bild 680 [9] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:32 (1880-1881) Bild 680 [10] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:32 (1880-1881) Bild 680, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIp:1 (1876-1900) Bild 1020 / sid 52, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:8 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [11] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:8 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [12] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:5 (1877-1883) Bild 261 / sid 222 [13] Surteby-Kattunga (P) AI:7 (1881-1890) Bild 152 / sid 146, Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:5 (1877-1883) Bild 261 / sid 222 [14] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:3 (1880-1881) Bild 680 / sid 56 [15] https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/1910/images/31255_187971-00616?treeid=&personid=&hintid=&queryId=2091e2e0a00b1061283803941dd3fef2&usePUB=true&_phsrc=grk538&_phstart=successSource&usePUBJs=true&pId=2580068 [16] https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0000939_00248#?c=&m=&s=&cv=247&xywh=-453%2C-238%2C3754%2C1719

Comments


bottom of page