top of page

Vidskepelser

Jag hittade för ett år sedan en artikel i Borås Tidning från den 27 oktober 1891. Och den handlade om en försvunnen vandrare som senare hittades vid Stigabergen som ligger precis intill Västra Ingsjön, Jäxviken i norra Sätila socken.


Det här skrevs i Borås Tidning om detta tragiska öde.


”Vidskepelse

En meddelare skrifver: Längst ned i Sätila socken mot Halländska gränsen, vid vestra Ingsjöns strand, ligga de s. k. Stegabergen, stupande på flera ställen nästan rakt ned i sjön. En gångstig leder tätt utmed krönet af nämnda berg och ingen har gerna nattetid velat passera densamma. En mörk natt för några år sedan beslöt en ensam vandrare passera denna gångstig, men han tillsatte dervid lifvet och kunde ej heller återfinnas. Under nya landsvägens från Hellingsjö anläggning påträffades i en bergskrefva den omkomnes förruttnade lik. Den vidskepliga allmänheten hyser med anledning deraf stor respekt för detta ställe. En påstår sig derifrån hört hemska klagorop, suckar och jemmer, en annan åter har mött den omkomnes vålnad, för en tredje har hästen stannat och omöjligen velat förbi innan man under hästens betsel (”öronlag”) och spottat 3 gånger i marken o. s. v. Men den omkomne hvilar i Sätila kyrkogård och bryr sig nog ej vidare om att besöka Stegabergen för att skrämma vedskepliga menniskor.”


Jag har försökt kolla runt lite efter denna person som ska ligga på Sätila kyrkogård men han vart inte från Sätila så rätt brett område att söka i dödsböckerna. Innan den nya vägen byggdes, som går längst sjökanten. Fanns det förr en gångstig som gick precis intill den branta klippan som man kan skymta från vägen om man kommer från Lindome hållet. Och den här stigen hittade jag på två skifte-kartor över Sätila Hulta och Gunnelered som har sina skogslotter här uppe. Stigen går rakt över kartorna men man ser inte riktigt någon terrängskuggning som man kan göra på vissa äldre kartor som jag tycker är lite synd.

Google Streetview, klippan syns till vänster om björken
Google Streetview, klippan syns till vänster om björken
Stigen syns på Gunnelereds skifte-karta 1848
Stigen syns på Gunnelereds skifte-karta 1848
Stigen syns på Hulta Storegårds skifte-karta 1848
Stigen syns på Hulta Storegårds skifte-karta 1848

Det är verkligen ett tragiskt öde att falla ner för en klippa mitt i natten. Vem vet om han dog direkt eller låg och var riktigt skadad. Jag har nästan lust att leta upp denna gamla stig och se hur den gick vid de branta klipporna. Kanske passa sig lite så att man inte faller ner också.


Finns det några från Sätila som har hört talats om detta öde? Eller några andra tragiska händelser i våra skogar här i Marks härad?


Länk till Stigabergen på Google Maps: https://goo.gl/maps/mXRtWZ1roKVfPrVa8

Comments


bottom of page