top of page

Inte riktigt som andra
På Ljungåsen under Toknarås kvarn i Öxabäck återfinns Karl Linus Bengtsson med sina föräldrar[1]. Bilden till höger och namnteckningen nedan är hämtade från fängelset Nya Varvet där han tillbringade några år i början av 1900-talet

Familjen bestod av

Fadern Bengt Karl Tobiasson 1838-05-06 Torestorp d 1910-01-08 Öxabäck

Modern Anna Britta Larsdotter 1835-10-28 Öxabäck d.1919-01-05 Öxabäck


Lars Johan 1863-09-13

August 1866-01-07

Johan Edor 1869-10-28

Johannes Natanael 1872-03-01

Karl Linus 1876-02-14

Anna Olivia 1879-01-27


Karl Linus beskrivs i husförhörslängden 1898-1920 som sinnessjuk. I marginalen står det "Dömd av Marks häradsrätt 12/8 1902 för rån till straffarbete i fyra år och fyra års förlust av medborgerligt förtroende efter utståndet straff. Frigiven 15/9 1905"[2]. Man kan inte låta bli att undra om straffet blivit annorlunda idag med tanke på att han senare hamnade på hospital.


Vad var det då som hänt?

Vi låter tidningarna berätta mer om detta:Offret Anders Peter Larsson från Skäremo avled runt jul det året, men det står i dödboken att det handlade om ålderdomssvaghet, inte sviter från överfallet[3].


Det är intressant att läsa biografierna från fängelserna där sådana finns bevarade. I detta fall fanns det ganska mycket text om Karl Linus. I dessa texter får man reda på en hel del om personens liv fram till nuvarande straff, inte sällan med en nedlåtande ton.

Man skriver om hans uppväxtmiljö att:

Fadern har ett torpställe, för hvilket han erlägger skatt. Har därjämte uppsatt en mindre såg, hvilket han sköter tillsammans med någon av sönerna. Förtär spirituosa, dock ”ej ofta lite öfvermåtta”. Emellertid är det fattigt i hemmet. Har fyra bröder och en syster, de förstnämnde gifte och bo i Öxabäck. En bror straffad med 3 månaders straffarbete för jämte af Bengtsson föröfvad misshandel”[4]


Man kan också läsa att Karl Linus alltid vistats i hemmet där vården varit ”temligen god”. Han har gått i folkskola och hjälpt till i hemmet. Dock har han varit sjuklig och man skriver att han ”förefaller vara ej fullt normal. Lämnar temligen orediga uppgifter om sig”


Han och hans bror hade alltså varit dömda för misshandel tidigare. Den gången handlade det enligt fängelseanteckningen om hämnd för att brodern blivit slagen. Bröderna tog sig in i offrets bostad där de överföll och misshandlade honom[5]. Tidningarna berättar lite annorlunda om händelsen


Den gången blev det sex månaders straffarbete för Karl Linus [6] Den domen ska ha fallit i oktober 1900 och handlat om misshandel med livsfarligt vapen[7]. Brodern Johan Edor dömdes till tre månader[8]. Även Granat dömdes och hamnade liksom bröderna Bengtsson på fängelset i Vänersborg[9]


I den första delen av biografin från Nya Varvets fängelse står det att uppgifterna till största delen lämnats av Bengtsson själv. Dock hade komministern i Öxabäck skrivit och lämnat sin syn på familjen vilket skilde sig en del från föregående version:


Han menar att föräldrarna reder sig gott i ekonomiskt avseende men att de varit ”efterlåtna och försumliga” vad gäller barnens uppfostran. Han menar att syskonen liksom Bengtsson fört ett ”lättsinnigt o yrande ungdomslif i dans och dryckeslag” Prästen skriver också att Bengtsson varit fadern behjälplig på torpet ”men dock ej blifvit strängt hållen till arbete”. Karl Linus ska enligt prästen varit mycket begiven på dryckenskap och han har ofta varit ute på nätterna utan känd orsak. Detta skulle enligt föräldrarna bero på sonens oroliga sinne. Han menade att även föräldrarna insett att sonen inte var riktigt som andra. Han berättar om när Karl Linus kommit hem från förra fängelsestraffet så kunde han först inte förmå sig att gå in i stugan utan han hade smugit runt utanför och tittat in genom fönstren. Efter detta underliga beteende ska föräldrarna själv varit lite rädda för honom och försökt att ständigt bevaka honom.[10]


Vi ankomsten till fängelset i Göteborg beskrivs hans signalement så här:

1,76 m lång, ljust hår, blå ögon, ovalt ansikte, stor rak näsa, stor mun, klen kroppsbyggnad. Ett födelsemärke i korsryggen, en vårta i vänstra sidan.[11]

1903 har fängelset antecknat att han dömts till 25 prygel för ordningens störande, hot mot bevakning och rymningsförsök[12] Efter avtjänat straff återvänder han hem till Öxabäck men som tidigare nämnts så skrivs det nu in i husförhörslängden att han är sinnessjuk.


1912-1915 finns han på St. Sigfrids hospital i Växjö[13].

1915 flyttas han till Vänersborgs hospital där han befinner sig till 1927.[14]

1940 och 1950 är han inskriven på försörjningshem vid Backa Stora i Öxabäck[15] När hemmet lades ner på 50-talet flyttades han tillsammans med andra boende till det nyöppnade ålderdomshemmet i Torestorp. När han slutar sina dagar 1961 är han skriven på församlingen i Öxabäck.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

[1]Öxabäck (P) AIIa:2 (1898-1920) Bild 2220 / sid 210, Öxabäck (P) AIIa:1 (1895-1898) Bild 1980 / sid 189, Öxabäck (P) AI:22 (1872-1897) Bild 105 / sid 100, Öxabäck (P) AI:22 (1872-1897) Bild 106 / sid 101 [2] Öxabäck (P) AIIa:2 (1898-1920) Bild 2220 / sid 210 [3] Håcksvik (P) C:6 (1895-1927) Bild 2030 / sid 13 [4] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:15 (1901-1903) Bild 700 / sid 60 [5] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:15 (1901-1903) Bild 700 / sid 60 [6] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:15 (1901-1903) Bild 700 / sid 60 [7] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:17 (1901-1902) Bild 1320 / sid 102, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:10 (1899-1903) Bild 1870 / sid 163 [8] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:51 (1900) Bild 2530 [9] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:51 (1900) Bild 2960 [10] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIe:15 (1901-1903) Bild 700 / sid 60 [11] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:17 (1901-1902) Bild 1320 / sid 102 [12] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIIb:17 (1901-1902) Bild 1320 / sid 102 [13] Predikantens vid S:t Sigfrids sjukhus arkiv (G) AI:2 (1894-1930) Bild 212 / sid 15 [14] Vassända-Naglum (P) AII:4 (1905-1931) Bild 89 / sid 56 [15] Statistiska Centralbyrån (SCB)1940 års folkräkning H1AA:361 (1940) Bild 1850 / sid 7 Borås tidning 1902-08-14 Boråsposten 1900-10-17 Norra Hallands tidning Vestkusten 1902-06-25 Öresundsposten 1900-04-23 https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/B0000961_00093#?c=&m=&s=&cv=92&xywh=-1447%2C645%2C5469%2C2504

Comentarios


bottom of page