top of page

Efraim Adolf Fagerkrantz

I mitten av 1800-talet anländer en familj vid namn Fagerkrantz till Hökås i Älekulla. De kom från Öxabäck och under tiden de bodde där stod de som utfattiga och skrevs stundtals på socknens slut[1].Några barn dog i tidig ålder och när familjen anländer till Hökås består den av:[2].

Andreas Ericsson Fagerkrantz och Kristina/Kerstin Andersdotter samt barnen

Eric Magnus 1820

Brita Sofia 1828

Efraim Adolf 1834[3]

Anders Christian 1838


Dottern har jag nämnt i förbifarten tidigare då hon var gift med Anders Andersson Hurtig, en man som gjorde sig skyldig till ett flertal brott. Deras äktenskap slutade i skilsmässa och senare gifte hon om sig med en annan man som inte heller haft ett prickfritt förflutet. Mer om det i ett senare inlägg. Två av Brita Sofias bröder gör sig också skyldiga till olika brott. För Efraim Adolfs del börjar det i tidiga år. När han var 15 år gammal blir han nämligen orsak till att en liten pojke vid namn Andreas mister livet.[4].

Han döms till att risas av sin far i kronobetjänts närvaro. Nedan syns ett utdrag ur kriminalregistret och som vi kan se så slutar det inte här.


1861 kan man läsa om honom i sockenstämmoprotokollen. Det handlade inte om något brott så som vi ser det men församlingen var uppenbarligen missnöjd med hans leverne ändå.[5]


Till inställelse för kyrkorådet voro kallade H sonen Efraim Adolf Fagerkrants i Hökås och pigan Eleonora Sofia Christiansdotter derstädes, ehuru de med hvarandra sammanaflat barn och han låtit henne kyrktagas såsom sin fästeqvinna, dock icke kunnat förmås hvartill de erhållit enskildt allvarlig förmaning af pastor, hvarken att fullborda det dem emellan påbörjade äktenskapet genom vigsel eller att flytta från hvarandra, utan ännu alltjemt sammanlefva, hvarigenom förargelse i församlingen väckts.

Hade Efraim Adolf Fagerkrants och Eleonora Sofia Christiansdotter instäldt sig och blef Fagerkrants först inkallad och afgav på framställda frågor.

Om han erkände att han fört ett inom församlingen förargelseväckande lefverne och om han ville samma ändra, jakande svar

Om han vill fullborda det med ofvannämnde Eleonora Sofia Christiansdotter påbörjade äktenskapet i likaledes jakande svar men på ett sådant sätt att kyrkorådet ansåg sig böra påminna honom om äktenskapets ändamål och vikt.

Sedemera blev Eleonora Sofia Christiansdotter förekallad och afgav på framställda frågor

Hvarför hon flyttat till Adolf Efraim Fagerkrants? Det svar att han dertil uppmanat henne på enträget sätt under föregifvande att han ville äkta henne.

Om hon ville fullborda äktenskapet med ofvannämnde Adolf Efraim Fagerkrants vilket af henne även besvarades med ja.

Derefter blevo båda gemensamt förekallade och erhöllo varning och förmaning att bedja Gud om nåd, att kunna ingå äktenskap på ett sådant sätt som Herren i sitt ord utvisat att det måste ingås och hans ändamål därmed skola uppnås och kyrkorådet förelade dem att leva frånskilde tills lysning blifvit uttagen och afkunnad.


Ja, vad ska man säga tiderna förändras. Det var en lite märklig känsla att se att två av mina förfäder, nämligen mormors farfars far Johannes Carlsson i Karlabo och morfars farmors far Petter Carlsson i Alfshult var med och skrev under protokollet. Tänk om de vetat hur det ser ut med dylika ting idag…

Det barn som nämndes i protokollet var sonen Carl Otto f.1860-09-19[6]. Nyss nämnde Petter Carlsson i Alfshult, min förfader var tillsammans med sin fru vittne på dopet. Gossebarnet dog redan 1862-04-24.


I mars 1862 blev det som sockenmännen önskat och Efraim Adolf och Sofia förenades i äktenskap[7]. Familjen bodde i Hökås i Älekulla, platsen där de bodde kallas Grimbäck i 1862-71 års längd[8].


Samma år som de gifte sig förlorade de sin första son och Efraim Adolf åker in i fängelse för första gången. Han och brodern Erik Magnus hade haft en liten verksamhet vid sidan om, kan man säga. Det var nämligen så att Erik Magnus var väldigt skicklig på att förfalska sedlar. Han kunde med enkla medel, endast en penna och linjal, tillverka sedlar som enligt vissa var slående lika originalen från Örebro. I tidningen står att han till och med kunde utföra detta utan att titta på förlagan så han hade gissningsvis tränat många gånger. Redan innan bröderna åkte fast så fanns det misstankar om att pengarna tillverkats någonstans mellan Varberg och Borås för det var främst i det området man sett dem förekomma.[9] . Efraim Adolf hade troligen inte varit så inblandad i själva tillverkningsprocessen men hade försökt att handla med sedlarna väl medveten om deras beskaffenhet.[10]


Bröderna hamnar först på länsfängelset i Vänersborg[11] och förpassas senare vidare till Långholmen.

När Efraim Adolf sitter på Långholmen skriver man att hans far var vaccinatör[12]. Det står att han vistades hos sina föräldrar fram till häktandet, eller rättare sagt hos modern för fadern var död. Hustrun Eleonora var gravid med dottern Anna Mathilda.

Här står också att han inte tidigare varit straffad. Att han orsakade en pojkes död räknades alltså inte in här, kanske för att det inte blev fängelsestraff?

1863, under tiden på Långholmen antecknar man att han fått sex dagars latkost på grund av olovligt samtal. Detta innebär svältkost[13]. 1867 blev det sex dagars mörk cell för gräl och näsvishet.

I november samma år styr han kosan hem till Hökås igen. Sonen Johan Adolf föds 1870 och samma år tilltalas Efraim Adolf vid Marks häradsrätt för snatteri.[14]

1873 flyttar familjen till Halmstad[15] Här skrivs Efraim Adolf oftast som arbetare. I den sista husförhörslängden han är med i kallas han förtennare, ett yrke som brukade förknippas med ”tattarna”.[16] Ytterligare två barn föddes sedan familjen flyttat till Halmstad, Johan Robert 1873 och Fredric Oscar 1875. Blev det då så att Fagerkrantz fick till en nystart nu och levde ett mer skötsamt leverne i sitt nya sammanhang? Njae, redan några år efter ankomsten till Halmstad fälls han och brodern Erik Magnus för oljud och fylleri[17]. Detta var inte enda gången, det upprepades vid ett flertal tillfällen de närmaste decennierna[18].
Sonen Johan Adolf verkar ha gått i faderns fotspår. Vid ett tillfälle sökte han till artilleriregementet i Göteborg i sin fars namn. Han var också dömd för snatteri och stöld[19]


Efraim Adolf levde till 82 års ålder. Han dog av lunginflammation 1916-03-29 i Halmstad[20]. Då hade han varit änkling i fyra år.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genealogista

genalogista76@outlook.com


[1] Öxabäck (P) AI:12 (1834-1842) Bild 20 / sid 29 [2] Älekulla (P) AI:10 (1847-1861) Bild 26 / sid 39 [3] Öxabäck (P) C:2 (1793-1851) Bild 86 / sid 165 [4] Älekulla (P) C:2 (1813-1860) Bild 133 / sid 417 [5] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 51 [6] Älekulla (P) C:2 (1813-1860) Bild 101 / sid 197 [7] Älekulla (P) C:3 (1861-1894) Bild 80 / sid 1 [8] Älekulla (P) AI:11 (1862-1871) Bild 104 / sid 100 [9] Nerikes allehanda 18620507, Sundsvallsposten 18620807 [10] Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:4974 (1862) Bild 338, Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:4974 (1862) Bild 342 [11] Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIga:4 (1862-1867) Bild 990 / sid 96, Vänersborgs kriminalvårdsanstalt (P) DIIa:11 (1862) Bild 2270 / sid 221 [12] Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv (A, AB) AIa:6 (1861-1863) Bild 186 / sid 155 [13] Centralfängelset Långholmens kyrkoarkiv (A, AB) AIa:6 (1861-1863) Bild 186 / sid 155 [14] Älekulla (P) C:3 (1861-1894) Bild 30 / sid 28 [15]Halmstad (N) BI:5 (1869-1880) Bild 78, Halmstad (N) AI:32 (1869-1874) Bild 293 / sid 230, Halmstad (N) AI:36 (1874-1879) Bild 179 / sid 106, Halmstad (N) AI:45 (1882-1897) Bild 61 / sid 694Halmstad (N) AI:40 (1879-1882) Bild 107 / sid 29, Halmstad (N) AI:45 (1882-1897) Bild 51 / sid 684, Halmstad (N) AI:45 (1882-1897) Bild 269 / sid 918, Halmstad (N) AIIa:4 (1897-1905) Bild 2520 / sid 1235, Halmstad (N) AIIa:15 (1905-1917) Bild 1300 / sid 425 [16] Halmstad (N) AIIa:15 (1905-1917) Bild 1300 / sid 425 [17] Hallandsposten 18760715 [18] Hallandsposten 18860430, Halland 18971119 [19] Halmstad (N) GII:1 (1815-1936) Bild 580 / sid 21, Halmstad (N) GII:1 (1815-1936) Bild 570 / sid 19 [20] Halmstad (N) AIIa:15 (1905-1917) Bild 1300 / sid 425, Halmstad (N) FI:4 (1908-1919) Bild 2170 / sid 213

Göteborgsposten 18620711

Comments


bottom of page