top of page

Gullbringa under Tokabo, Torestorp

Uppdaterat: 8 jan. 2023

I slutet 2019 delade jag mitt besök vid torpet Gullbringa under Tokabo i Torestorp här på Facebook-gruppen. Mina första inlägg bestod då enbart av en beskrivning av platsen jag besökte, fotografier med beskrivning och karta som visar platsen. Men av någon anledning fick jag ett sug att skriva om just Gullbringa igen, helt ovetande att jag delade mitt förra inlägg. Den här gången kommer jag dock djup dyka i kyrkoböckerna för att ta reda på vilka som levde här. Jag har några Torestorp böcker men tror jag saknar den som täcker senare 1800-talet. I boken Torestorpabor av Gunnar Ahlberger kan vi läsa de flesta torparna på Gullbringa mellan 1785-1860 men inte alla specifikt på torpet. I boken står det även ”Gullbringa under Skåred” och det kanske de gjorde när boken skrevs. Men då Gullbringa enligt Lantmäteriet och kyrkoböckerna låg under Tokabo förr skriver jag Tokabo. Markerna ändrade ägare mycket oftare under 1900-talet och idag ligger både Skåre å Gullbringa under Bålabygd 1:3.


Innan ni börjar läsa om de som levde på Gullbringa så kikade jag lite i de gamla tidningarna och fann den här lilla texten ur ett inlägg om Torestorp i Elfsborgs Läns Tidning från den 5 december 1902.

”Under Brännared lyder Helsered vid Tolken. Bägge gubbarna där ha tagit sina nappatag med ”den falska Ran”, då natt och dag kräft deras närvaro. I Gullbringa ha vi också två Brännared-vasaller, bröder för rästen. Den ene är en stilla man i landena, den andre har inträsse af folkets undergång. På lediga stunder är den senare för bokliga idrotter svärmande och är, fastän autodidakt, rätt hemma i historien.”


Vilka som omnämns i artikeln vet jag inte men ni som vill läsa hela artikeln så finns en länk till artikeln hittar ni längre ner.


Här är olika kartvyer över Gullbringa, på Häradsekonomiska kartan står det Guldbringa. Undrar om det gav någon guld att bo här? Årtalen på kartorna är 1890-, 50-, 60- och 70-tal.

Här är fotografier från mitt besök 2019. Väldigt tydlig torpgrund och jordkällaren nedanför. Ladugårdensgrunden en bit ifrån är en rektangel av en låg stengrund.

Vi börjar så långt bak som till Husförhörslängderna efter Torestorp kyrka och prästgård brann ner å det är längden för 1784-1787. På Gullbringa levde torparen Oluf Andersson med sin hustru Anna Gunnarsdotter, deras två barn Anna Britta och Carl samt änklingen Anna Hindrich som har noteringern ”i Kungsäter”. 1788 föddes deras tredje barn, sonen Gudmund men han somnade in redan till hösten i sviterna av ”Kikhosta”. I dödsboken står det ”Unga barnet, Olufs son på Tokabo torp, af Kikhosta ½ år”. Torparen Olof gick bort våren 1800, 59år gammal i Bröstfeber och Anna å barnen flyttade till Wiks soldattorp (Håkullen). Här gifte sig dotter Anna Britta med soldaten Daniel Skarpe medan modern levde som inhyses. Sonen Carl blev ej skriven här, vart han tagit hän har jag inte kollat upp. Anna Britta och Daniel fick här den 22 oktober 1802 dotter Anna Britta och familjen flyttade vidare till Kulla soldattorp (Grisabacken, Kullatorp). Maken Daniel blev inkallad och var troligen med i belägringen av Stralsund 1807 där han blev skjuten till döds den 14 mars samma år. Anna Britta gifte om sig den 5 februari 1809 med soldaten Petter Snäll. Nu försvann även hennes mor Anna från berättelsen. Anna Britta hade redan ett halvår tidigare vigseln fött deras första son Johannes och våren 1811 den andre, sonen Gudmund. De kommande åren var Snäll också ute å krigets vägnar och Anna Britta behövde lite sällskap i sin ensamhet. Hon födde dagen innan julafton 1814 den oäkta sonen Anders. I födelseboken nämns inga namn utan endast textraden ”På Grisabacken Sonen Anders oägta”. När Petter kom hem tog han det så hårt att han tog ut en skilsmässa. 1810 blev det nya bestämmelse där man underlättade en skilsmässa om vissa kriterier uppfylldes som tex. om den ena maken blivit övergiven eller varit otrogen. Och Petter fick nog rätt för det sistnämnda. Jag har stött på en skilsmässa tidigare i mina besök i kyrkoböckerna och ville ta upp det här unika för tidens händelse innan jag fortsatte på Gullbringa. Anna Britta fick flytta från Grisabacken och in på Torpa Hall vid Kortö och här står hon som Utfattig. Petter Snäll och Anna Britta delade på barnen vid splittringen, förstfödde Johannes flyttade med Petter och Gudmund med Anna Britta. Petter gifte senare om sig och skaffade sig fler barn. Anna Britta och Daniel Skarpes dotter Anna Britta fick flytta in på Fåglabäck där för att arbeta som piga. Hon var ungefär runt 12år när hon lämnade modern. Hon flyttade senare till Friared i Hyssna. Något som stör mig lite är att av någon anledning skrev prästen aldrig upp Grisabacken/Kulla soldattorp och Petter Snäll å Anna Britas familj i husförhörslängden 1813-1818 förutom dottern Anna Brita som jag nyligen nämnde levde på Fåglabäck. Att Snäll gifte om sig kan man följa i kyrkoböckerna eller USB-stickan.


Så, nu fortsätter vi på Gullbringa. Efter att änkan Anna med barnen lämnade torpet, flyttade den avskedade soldaten Sven Dahl in här med sin hustru Britta från Håbo soldattorp. Senare flyttade även deras dotter Annika in efter hon varit i Jutebacka. Svens hustru Brita somnade in vid 76-års ålder i naturlig död, ”Ålder” hösten 1814. Dottern Annika gifte sig den 6 januari 1817 med Lars Håkansson som arbetade här som dräng den, född i Lerbäck, Öxabäck. Fadern Sven blev nu skriven som Inhyses på torpet och till hösten samma år födde Annika deras första dotter Hella. Men lyckan varade inte länge på torpet och några få dagar efter julafton 1818 somnade Hella in endast 1 år gammal och dagen efter fadern Sven, 70 år gammal i ”Rödsot”. Men Annika blev åter gravid och försommaren 1820 föddes en till dotter, Anna Britta. Även gossebarnet Johannes Gunnarsson flyttade in kort efter Anna Brittas födsel.


Jag finner ett visst intresse ibland varför andra barn blir skrivna hos andra. Visst är en av förklaringarna fattigdom, att inte kunna föda alla sina barn och då vill jag titta lite närmare på hur det ligger till. Johannes Gunnarsson var dock aldrig hans riktiga namn som jag senare kom fram till. Jag sökte först runt på USB-stickan för att hitta en matchande person vid namnet i födelseböckerna men där gick jag helt bet. Efter det följde jag han igenom längderna och inte förrän hfl 1827-1831 i Öxnevalla fann jag hans riktiga identitet. Per Johan Johansson född den 29 augusti 1810 på Lerbäck eller även kallat Lersik och hans föräldrar var Ryttaren Johannes Berg och Edela. Johannes kom senare att stupa även han i strid 1813 och Edela gifte om sig med Gunnar Håkansson hösten 1815. Per Johan flyttade till Gullbringa i sina yngre 10 år och blev då skriven av prästen som Johannes Gunnarsson. Familjen stod som ”Utfattiga” så där har vi nog förklaringen till att varför han fick flytta. Att ett sådant litet namnfel kan skapa så stora problem för släktforskare. Om någon kommer ha nytta av det här vet jag inte men jag känner mig väldigt tillfreds med att lösa en sådan här gåta.


Vidare på Gullbringa och Annika blev åter gravid två år senare men födde då en dödfödd dotter. Det drog dock inte ner känslorna på torpet och Annika födde lite över ett år senare dottern Hella. Efter detta flyttade familjen till Skåred medan gossen Per Johan flyttade till Hyltenäs för att arbeta som dräng. In på torpet flyttade Johannes Larsson med sin hustru Brita Andreasdotter från Svedjorna under Skåred, enbart några få hundra meter öster om Gullbringa där hans föräldrar fortfarande levde. Det var knapert på Gullbringa och Johannes står tidigt som ”Utfattige” i längden. Han och Britta fick ändå flertalet barn på torpet. Våren 1828 sonen Anders, hösten 1830 dottern Anna Brita, sommaren 1833 sonen Erland och 1836 sonen Lars Magnus. Även flickan Anna Stina Jönsdotter tillbringade en kort tid här. Hon var dotter till soldaten Jöns Båld och Helena Magnusdotter från Bålabygd. Hon flyttade senare vidare till Kungsäter. Efter 1836 flyttade Anders Pehrsson in med sin hustru Anna Brita Nilsdotter från soldattorpet i Bålabygd där de arbetade som dräng och piga. Johannes Larsson blev nu skriven som Inhyses på Gullbringa. Anders och Anna Britta fick sin första dotter sommaren 1838, Anna Maria. Hon somnade dock in endast fyra månader gammal i ”Smittkoppor”. Men knappt ett år senare födde Anna Britta en till dotter vid namnet Susanna. Våren året därpå fick Johannes och Brita sin sista son, Christian och de flyttade kort efter till en backstuga under Bålabygd.


Vi närmar oss mitten av seklet och familjen på Gullbringa blev allt större. Efter Susanna föddes hela sex barn fram till 1858, Abraham, Edela Brita, Nicolaus, Sven Johan, Per Johan och Inga Lotta. Dottern Susanna flyttade ut 1859 som 20-åring ner till Helsered för att arbeta som piga. Sonen Per Johan gick bort redan vid fem års ålder sommaren 1861 i ”I sidan”. Åren gick vidare på Gullbringa och barnen växte upp. Först ut av barnen efter Susanna var hennes lillasyster Edela Brita som flyttade till henne på Helsered som 18-åring för att arbeta som piga. Susanna och Edela Brita var kvar på Helsered i ett år innan de gick skilda vägar. Susanna flyttade till Öxnevalla och Edela Brita tillbaka till sina föräldrar på Gullbringa. Susanna flyttade dock hem igen från Öxnevalla vintern 1865 och några dagar senare flyttade Edela Brita ut å då till Öxnevalla. Sönerna levde fortfarande hemma men hösten 1867 flyttade sonen Sven Johan, 17 år till Kungsäter. Två år senare flyttade sonen Abraham till granntorpet Svedjorna eller Ekedahl under Skåred som det står i husförhörslängden. Abraham levde här i två år innan han gifte sig med Britta Lena Larsdotter från Kungsäter den 30 december 1871. Fortsättningen på deras liv kan man läsa om i boken ”Torestorp, i våra hjärtan”, även en bild på Britta Lena finns där att skåda. Abraham lärde sig göra läderstövlar här och än idag står en skosymaskin vid torpets yttervägg. Det torpet har inte många år kvar och jag tyckte timmerväggarna började vika sig riktigt mycket senaste gången jag besökte torpet, så det dröjer inte länge innan det är helt nere.


Hustru Anna Britta Nilsdotters på Gullbringa som nu var runt 70 år blev skriven som nästan blind och kan tänka mig det var besvärligt då det fanns så mycket som skulle skötas å donas. 1872 flyttade dottern Susanna ut för sista gången och det var ner till ett torp under Slåbo. Här gifte hon sig med drängen Abraham Erlandsson den 5 juli samma år. De kommande åren fick de här fyra barn, Kristina, Emma Josefina, Johan och Alexander men Kristina som var förstfödd somnade in redan efter fem dagar. Vintern 1876 flyttade sonen Sven Johan hem igen från Horred och sonen Nikolaus gifte sig den 4 maj 1881 med Anna Johanna Larsdotter från Hemmingstorp som redan var höggravid. De fick tre dagar senare sonen Johan Adolf. Sven Johan som flyttade hem 1876 levde här fram till sensommaren 1883 då han flyttade vidare till Kattunga. Nu har Anders och Anna Brita endast ett barn hemma som än ej flyttat ut, och det är Inga Lotta. Hon bodde säkerligen hemma för att hon hjälpte sina föräldrar på torpet och tidigt 1889 födde hon en oäkta gosse, Anders Johan. Fadern var enligt uppgift den gifta soldaten Oskar Adolf Adolfsson senare Kristiansson från torpet Qvarnholmen under Wik Östergård. Nikolaus tar över rollen som torpare efter sin far Anders och deras familj växte de kommande åren med fyra barn, Anna Brita, Ida Charlotta, Axel Hjalmar och Ossian.


Vi närmar oss nu skiftet mellan de två seklen och resor till Nord Amerika kommer stå högt på agendan. Men först kom Nikolaus son Johan Adolf flytta ut 1897 till Kattunga men kom hem något år senare för att slutligen flytta hösten 1901 till Öxnevalla. Den första oktober 1900 fick den 16-åriga dottern Anna Brita faderns tillåtelse att flytta över till Nord Amerika. Nikolaus far Anders somnade in den 11 oktober 1901, hela 87år gammal och sommaren efter även hans hustru Anna Brita, 88år gammal. Deras dotter Inga Lotta flyttade ut våren 1904 till Öxnevalla medan hennes oäkta son Anders Johan som var 15 år gammal stannade här i tre år till innan han köpte sig en biljett över till Nord Amerika. 1903 blev sorgens år på torpet, fadern Nikolaus somnade in vintern 1903 och till hösten dottern Ida Charlotta. Sonen Axel Hjalmar flyttade ut som 14-åring till Tölö i Halland 1907 och Ossian reste sommaren 1914 också över till Nord Amerika, endast 17 år gammal. Känns som de var väldigt unga som tog båten över Atlanten, men antagligen kanske de hade några vänner de reste med, får man hoppas. Änkan Anna Johanna levde nu ensam på torpet men ack bara några få månader då sonen Axel Hjalmar flyttade hem från Halmstad. Han hade varit volontär men nu tagit på sig yrket jordbruks- och skogsarbetare. Han gifte sig den 9 september 1916 med sömmerskan och dottern Anna Kristiansson till Hemmansägaren August Kristiansson från Kulla. Anna flyttade till Gullbringa och de fick i november samma år dottern Agnes Elina. Den lilla familjen och änkan flyttade från Gullbringa den 6 november 1818 till Brattås i Helsered och Gullbringa blev nu öde. På Brattås fick Axel Hjalmar och Anna sonen Nils Ingvar.


Det här var torpet Gullbringa långt in i skogarna mellan Torestorp kyrka och Kungsäter. En underbar skog att gå i samt berget som vetter ner i Tolken en bit ifrån är inte att leka med heller. Men innan jag avslutar inlägget så ville jag reda ut hur det gick med Anna Brita Olofsdotter som blev frånskild tidigt 1810-tal. Hon fick ju sin oäkta son Anders medan hon var gift med Petter Snäll som då tog ut skilsmässa då hon var otrogen. Anna Brita flyttade då in på Torpa Hall backstuga under Kårtöd. Här levde hon med sina barn Gudmund Olof och Anders i riktigt fattiga förhållanden. Under 1820-talet blev Anna Brita riktigt dålig och sängliggande. I boken Torestorpabor kan man läsa att tex. Kyrkvärden ska något år försett hennes barn med kläder för vintern medan hon är på Lasarettet. Anna Brita blev senare inlagd på Curhuset i Borås och sonen Anders fick ”gå omkring på socken 2 dygn på fjärdringen”. Den sista tiden vårdades hon av torparen Carl Olsson vid Sanse i sin stuga. Hon gick bort den 7 augusti 1827 i sviterna av ”Kräftan” endast 48 år gammal. Backstugan fick senare heta ”Brittas stuga”. Jag funderar ju självklart lite om skomakaren Carl Olsson kunde varit hennes bror som jag bara försökte söka lite på men utan resultat. För Olsson skrevs han här men han skrevs också som Olofsson i längderna. Broderns födelseår var i första längden 1780 men blev sedan 1784 innan de flyttade från Gullbringa. Den här Carl Olsson var född 1782-03-15 men föräldrarna Olof och Anna Brita hade antagligen också fel i första längderna. Det hade varit en fin gest om det var hennes bror som tog hand om henne in på sin sista stund här på jorden. Anna Britas förstfödde son Gudmund Olof flyttade till Valvingsås och arbetade under Åbon Börje Bengtsson medan den oäkta sonen Anders ”går på Socken”. Ett tragiskt öde men inte helt ovanligt för de här dåliga förhållanden han har. Gudmund Olof (senare enbart Olof) började arbeta som dräng på Tokabo och gifte sig Landtbo dottern Helena den 23 november 1834. De två fick här sonen Abraham men han somnade in fyra månader senare i ”Mässlingen”. De två flyttade från Tokabo till Helsered där Olof först var torpare men senare Brukare av Helsered 1/4. Här föddes våren 1836 en till son som fick namnet Abraham efter deras först födde. Tre år senare föddes deras andra son Sven på Helsered. Olof med familj flyttade runt 1840 till Bålabygd där han blev Åbo och familjen växte lite till. Här föddes de fyra barnen Anna Brita, Johannes, Anna Brita och Emanuel fram till 1852. Men de förlorade två av sina barn i tidiga åldrar. Dottern Anna Brita somnade in i sviterna av ”Invärtes slag” vid 6-års ålder och sonen Emanuel somnade in i ”Bröstplågor”, knappt 3 år gammal. Under åren 1847-1861 hade Olof en hel del drängar och pigor arbetande på gården och jag tänkte lista upp alla dem längre ner med namn och födelsedatum. Tycker det är fascinerande att de här arbetsamma människorna sällan nämns, därför gör jag det till och från i mina inlägg.


Deras äldste son Abraham gifte sig den 27 juni 1857 med Hemmansdottern Inger Kajsa Johansdotter från Tokabo och bosatte sig på ett torp under Bålabygd. Likadant gjorde sonen Sven, han gifte sig den 5 november 1862 och tog över gården av sin far Olof men gick bort redan den 14 januari 1871. Svens hustru och två döttrar flyttade till Kärra i Öxabäck 1875. Därefter blev Abraham Åbo. Sonen Johannes flyttade 1863 ner till Halland innan han återvände och arbetade som dräng på några gårdar i Torestorp. Han gifte sig den 24 juni 1870 med Johanna Larsdotter och blev torpare under Bålabygd. Familjerna växte och Abrahams dotter Anna Brita gifte sig den 27 december 1875 med Abraham Jansson från Kungsäter och de blev också torpare under Bålabygd, i torpet Intaget. Anna Britta och Abraham fick mellan 1876 och 1899 nio barn, Gerda Sofia, Gerda Talena, Augusta, Johan, Karl Alfred, Ossian, Emil, Hanna Teresia, Elsa och Elin Albina. Deras förstfödde dotter Gerda Sofia somnade in redan efter 6 dagar i ”Slag”. Hennes morföräldrar Olof och Helena levde här som inhyses men deras ålder började visa sin rätt och Olof somnade in först, våren 1889, 78 år gammal. Några år senare somnade hans hustru Helena in i ”Merasimus senilis”, 81 år gammal.


Det här var en av två söner till Anna Brita Olofsdotter. Och sonen som föddes inom äktenskapet verkar ha fått ett väldigt bra liv med många av sina barn runt omkring sig fram till sin död. Flera av hans barn och barnbarn flyttade över till Nord Amerika och levde runt Bålarbygd in på 1900-talet, kanske än idag? Men hur gick det för den oäkta sonen Anders som ”gick på socknen”? Vi hittar honom först som boende i Sockenstugan och han bär nu efternamnet Pehrsson som skulle kunna ge någon ledtråd till hans riktiga far. Han började sedan arbeta som dräng på Prästgården men flyttade senare till soldattorpet under Bålarbygd för arbete. Här gifte han sig med pigan Anna Brita Nilsdotter. Om någon minns tidigare i inlägget så har vi precis slutit cirkeln för Gullbringa. Modern Anna Brita levde på Gullbringa med sina föräldrar Olof och Anna i slutet 1700-talet men efter hennes faders död år 1800 flyttade de från Gullbringa. Det dröjde nästan 40 år innan Gullbringa än en gång skulle hamla i samma släkt och var i dess bruk fram till 1918. Här har alltså fem generationer i samma släkt levt vad vi kan utläsa i husförhörslängderna. Och det här skulle jag aldrig fått reda på om jag inte skulle varit så intresserad över hur brödernas öden skulle utspela sig. Sonen Gudmund Olof, född inom äktenskapet levde ett väldigt bra liv som Åbo och oäkta halvbrodern Anders ett lite mer fattigare liv men omringad av sina barn i torpen runt omkring i skogen mellan Torestorp och Kungsäter.


Här slutar vi dagens inlägg och det var riktigt intressant och hårrivande i sökandet efter detaljerna i husförhörslängderna. Men är väldigt nöjd och jag kan rekommendera Torestorp böckerna då de dokumenterat så mycket i deras socken, inte bara familjerna som jag nämnt tidigare men även personliga berättelser och massa annat intressant. I boken Torestorpabor används så mycket mer källor av information än vad jag använder mig av. Så har man tur hittar man lite mer om de gamla personerna som tex. Anna Brita, hur hon vårdades etc.


Nedan har ni familjernas utdrag från torpen så alla barn kanske inte står med om de flyttat och alla länkar till kyrkoböckerna i Riksarkivet efter.


Ha en god fortsättning och på återseende.


Kartpositioner i Google Maps:

Gullbringa, vägbom vid Hälse


Håkullen, Wiks soldattorp


Grisabacken, Kulla soldattorp


Emanuels lycka, eventuellt Brittas stuga


Bålabygd Intaget


Bålabygd


Qvarnholmen under Wik


Torpare Olof Andersson f.1750 d.1800-03-24

Hustru Anna Gunnarsdotter f.1760 d.

Dotter Anna Britta f.1779

Son Carl f.1780, 1784 (1782-03-15 i Sansered)

Son Gudmund f.1788-04-09 d.1788-10-17


Soldattorpet Håkullen under Vik

Soldat Daniel Skarpe f.1777 d.1807-03-14 – Stralsund

Soldattorpet Grisebacken under Kulla

Soldat Petter Snäll f.1779-04-02

Hustru Anna Britta Olofsdotter f.1779 – frånskild d.1827-08-07

Dotter Anna Britta f.1802-10-22

Son Johannes f.1808-09-24 – flyttade med Petter vid skilsmässan

Son Gudmund Olof f.1811-05-05

Oäkta son Anders f.1814-12-23


Torpare Sven Dahl f.1751-01-10 i Tokhult, Öxabäck d.1818-12-27

Hustru Britta f.1749 d.1814-09-27

Dotter Annika f.1785-10-09


Torpare Lars Håkansson f.1790-02-17 i Lerbäck, Öxabäck

Hustru Annika Svensdotter f.1785-10-09

Dotter Hella f.1817-10-06 d.1818-12-26

Dotter Anna Britta f.1820-05-01

Dödfödd dotter f.1822-10-03

Dotter Hella f.1823-12-16

Gossebarn Per Johan Johansson (Johannes Gunnarsson) f.1810-08-29


Torpare Johannes Larsson f.1817-10-24

Hustru Brita Andreasdotter f.1808-08-27

Son Anders f.1828-04-24

Dotter Anna Brita f.1830-10-04

Son Erland f.1833-10-23

Son Lars Magnus f.1836-08-13

Son Kristian f.1840-04-28

Flickan Anna Stina f.1816-01-08


Torpare Anders Pehrsson f.1814-12-23 d.1901-10-11

Hustru Anna Brita Nilsdotter f.1814-04-30 d.1902-08-04

Dotter Anna Maria f.1838-07-02 d.1838-11-15

Dotter Susanna f.1839-10-08

Son Abraham f.1842-07-23

Dotter Edela Brita f.1844-08-20

Son Nicolaus f.1846-04-28

Son Sven Johan f.1850-02-03

Son Per Johan f.1856-05-04 d.1861-08-15

Dotter Inga Lotta f.1858-06-27

Dess oä son Anders Johan f.1889-01-18


Torpare Nikolaus Andersson f.1846-04-28 v.1881-05-04 d.1903-03-14

Hustru Anna Johanna Larsdotter f.1855-08-05

Son Johan Adolf f.1881-05-07

Dotter Anna Brita f.1884-11-16

Dotter Ida Charlotta f.1888-05-04 d.1903-11-12

Son Axel Hjalmar f.1893-08-26

Son Ossian f.1897-03-15


Torpare Axel Hjalmar f.1893-08-16

Hustru Anna Kristiansson f.1887-06-19

Dotter Agnes Elvina f.1916-11-23

Son Nils Ingvar f.1919-05-24


Slåbo

Torpare Abraham Erlandsson f.1846-02-03 v.1916-09-09

Hustru Susanna Andersdotter f.1839-10-08

Dotter Kristina f.1872-05-22 d.1872-05-27

Dotter Emma Josefina f.1873-04-29

Son Johan f.1875-04-29

Son Alexander f.1879-03-17


Bålabygd

Åbo Olof Pettersson f.1811-05-05 d.1889-03-02

Hustru Helena Olofsdotter f.1811-03-29 d.1892-09-03

Son Abraham f.1834-11-30 d.1835-04-07

Son Abraham f.1836-04-04

Son Sven f.1839-03-09 d.1871-01-14

Dotter Anna Brita f.1842-03-07 d.1848-05-07

Son Johannes f.1845-05-25 (Födelseboken 1845-07-25)

Dotter Anna Brita f.1848-12-26

Son Emanuel f.1852-03-01 d.1855-01-23


Åbo Sven Olofsson f.1839-03-09 d.1871-01-14

Hustru Ingrid Christina Olausdotter f.1835-09-27

Dotter Anna Johanna f.1863-05-11

Dotter Eleniora Sofia f.1866-01-11


Torpare Johannes Olofsson f.1845-05-25 v.1870-06-29 – flytta till Ärstad i Halland

Hustru Johanna Larsdotter f.1848-11-10

Dotter Anna Josefina f.1870-10-18 d.1871-01-15

Dotter Anna Josefina f.1871-11-08

Son Johan Emil f.1874-07-18

Son Albin f.1877-02-11


Torpare Abraham Olofsson f.1836-04-04 v.1857-06-27

Hustru Inger Cajsa Johansdotter f.1831-01-26 i Älekulla

Dotter Anna Brita f.1858-09-21

Dotter Johanna f.1861-08-24 d.1863-03-14

Son Johannes f.1864-01-25

Son Anders f.1869-01-11


Torpare Abraham Jansson f.1847-01-28 i Kungsäter v.1875-12-27

Hustru Anna Brita Abrahamsdotter f.1858-09-21

Dotter Gerda Sofia f.1876-12-03 d.1876-12-09

Dotter Gerda Talina f.1877-11-13

Dotter Augusta f.1880-05-10

Son Johan f.1883-03-09

Son Ossian f.1888-03-08

Dotter Hanna Teresia f.1894-04-27

Dotter Elsa f.1896-06-07

Dotter Elin Albina f.1899-07-12


Drängar och pigor hos Olof Pettersson på Bålabygd 1847-1861

Pigor:

Anna Olofsdotter f.1829-04-14

Inga Maria Lorentsdotter f.1829-10-15

Christina Magnusdotter f.1834-12-11

Edela Johansdotter f.1829-12-25

Lotta Svensdotter f.1828-12-20

Johanna Stina Andreasdotter f.1839

Johanna Larsdotter f.1841-09-21

Ingeborg Johansdotter f.1828-06-04

Anna Lena Larsdotter f.1843-05-11


Drängar:

Erland Johansson f.1833-10-25

Per Johan Magnusson f.1842-09-09


Hfl 1789-1806 B58 S91 – Olof och Sven Dahl på Gullbringa


Hfl 1789-1806 B57 S89 – Daniel Skarpe på Wiks soldattorp


Hfl 1789-1806 B59 S92 – Sven Dahl på Håbo Soldattorp


Hfl 1808-1813 B34 S44 – Sven Dahl på Gullbringa


Hfl 1808-1813 B33 S42 – Peter Snäll och Daniel Skarpe vid Kulla


Hfl 1808-1813 B32 S40 – Ryttaren Berg på Lerbäck, far till Pehr Johan, gossebarn på Gullbringa


Hfl 1813-1818 B53 S84 – Sven Dahl och Lars Håkansson på Gullbringa


Hfl 1813-1818 B55 S88 – Frånskild Anna Britta Svensdotter på Torpa Hall vid Kårtö


Hfl 1813-1818 B11 S2 – Anna Britas dotter Anna Brita på Fåglabäck


Hfl 1818-1820 B45 S70 – Lars Håkansson på Gullbringa


Hfl 1818-1820 B57 S16 – Petter Snälls nya familj


Hfl 1818-1820 B11 S2 – Anna Brita Olofsdotter med sönerna på backstugan under Kårte


Hfl 1820-1821 B33 S44 – Lars Håkansson på Gullbringa


Hfl 1820-1821 B22 S22 – Gunnar Håkansson, gossen Johannes styvvar, backstuga vid Berg


Hfl 1820-1821 B11 S3 – Anna Brita Olofsdotter med sönerna på backstugan under Kårte


Hfl 1822-1827 B39 S54 – Lars Håkansson och Johannes Larsson på Gullbringa


Hfl 1822-1827 B13 S6 – Lars Håkansson vid Skåred


Hfl 1822-1827 B11 S2 – Änkan Anna Brita Olofsdotter med söner på backstugan vid Kårtöd


Hfl 1822-1827 B37 S50 – Anna Britas son Gudmund Olof flyttade till Valvingsås


Hfl 1827-1834 B47 S72 – Johannes Larsson på Gullbringa


Hfl 1835-1839 B64 S102 – Johannes Larsson och Anders Pehrsson på Gullbringa


Hfl 1835-1839 B14 S8 – Pehr Andersson Bålabygd


Hfl 1835-1839 B63 S100 – Anna Britas son Gudmund Olof, nu endast Olof, dräng under Tokabo


Hfl 1835-1839 B55 S85 – Anna Britas son Olof med familj, brukare av Helsered


Hfl 1840-1846 B64 S92 – Anders Pehrsson på Gullbringa


Hfl 1840-1846 B18 S10 – Johannes Larsson i backstuga vid Bålabygd


Hfl 1840-1846 B17 S8 – Anna Britas son Olof med familj, Åbo av Bålabygd


Hfl 1847-1861 B112 S196 – Anders Persson på Gullbringa ”vid Tokabo”


Hfl 1862-1871 B172 S194 – Anders Persson på Gullbringa


Hfl 1862-1871 B147 S165 – Abraham Andersson på Svedjorna/Ekedahl under Skåred


Hfl 1872-1881 B198 S212 – Anders Persson på Gullbringa


Hfl 1872-1881 B178 S188 – Susanna Andersdotter på Slåbo


Hfl 1882-1897 B164 S180 – Nikolaus Andersson på Gullbringa


Hfl 1882-1897 B191 S213 – Soldat Oskar Adolf Kristiansson


Hfl 1897-1925 B193 S187 – Nikolaus Andersson på Gullbringa


Hfl 1897-1925 B82 S76 Axel Hjalmar på Brattås


Länk till Elfsborgs Läns Tidning 1902-12-05


Riksarkivet - Att skilja sig på 1800-talet

Comments


bottom of page