top of page

Lilla torpet Skogslid i Berghems skogar

Det hör inte till vardags att jag skriver om torp som fortfarande står. Men den här gången tog min nyfikenhet överhanden. Jag och Dante var på äventyr nedanför Bryneslätt i Berghem här om dagen för att se vad som fanns kvar av fyra kvarnar och damm som syntes på en karta 1802. Kort så fann vi en gammal övergång av bäcken med en stor sten, längre ner kvarndammen och sedan två kvarnruiner av slaget som vi kan hitta vid Ekarebo kvarn i Istorp. En stenlagd ”tratt” som ledde ner vattnet i en trä-kanal. De två längre ner hittade vi inget konkret mer än två dämmen som troligtvis har använts till kvarnarna. På vägen upp till bilen igen så gick vi in vid ett torp som låg längs grusvägen, Skogslid. På Häradsekonomiska kartan står inget namn här så jag tänkte jag skulle frågat torpets namn. Vi hade en trevlig pratstund och slutade med att det hade funnits en smedja bakom torpet men att gubben här inte skulle varit smed utan vanlig arbetare. Detta tände min nyfikenhet om varför det funnits en smedja här och jag började spontant gräva lite i de gamla Husförhörslängderna. Dock blev det så mycket större, som vanligt men jag kunde ju inte bara sluta när det fanns så mycket intressant att läsa.

Torpet Skogslid i Berghem
Torpet Skogslid i Berghem

Torpet byggdes av Andreas Olofsson och Anna Andersdotter 1882 och de flyttade in den 6 november samma år. Men först vill jag gå lite djupare i dessa personer, främst Andreas släkt. Var föddes de, hur det kommer sig att de byggde torpet just här och varför det fick namnet Skogslid.


Jag börjar med Andreas Olofsson som föddes på Bryneslätt under Guntorp Storegård den 26 maj 1846. Hans far och mor var Olof Andersson och Anna Andersdotter men vi ska ännu längre bak, ända till Andreas farfars far som troligen byggde och brukade upp det vi idag känner vid namnet Nabben. Början av 1800-talet, upprättades ett skifte av bla. ägare av Bua och Lekvads byar. 1810 togs en karta fram över skogsmarken som gränsade mellan Berghem och Örby. Där en del av Öresten befälsbostads (Örby) marker kom under Berghem socken men ägdes fortfarande av Öresten som vi kan läsa om på en karta över Öresten från 1840. Där ibland bytte ”Suns nabb” från Örby socken till Berghem socken specifikt under Lekvad Bergagården. I Berghems Husförhörslängd 1767-1813, året 1812 bild 105 kan vi läsa att här bodde Lars Björngren med sin hustru Anna Börjesdotter. De hade tillsammans då fyra barn. Sönerna Anders och Johan Peter och döttrarna Charlotta och Maja Stina. Anders kom att bli Andreas farfar. I skifteregistret 1810 kan vi läsa på numer 5, ”Björngrens med kullen” och det stämmer bra med familjen som bodde där. De byggde torpet Nabben mellan åren 1800 och 1803, mellan deras två döttrars födslar. Charlotta var född 1800 på ”Rörvik” (Örby socken) och Maja Stina på ”Sunds Nabbe” 1803 (Örby socken).


Torpare Lars Björngren f.1758-11-22 (Farfars far) Hustru Anna Börgesdotter f.1763-09-24 Son Anders f.1789-04-03 (Farfar) Son Johan Peter f.1797-07-16 Dotter Charlotta f.1800-04-13 Dotter Maja Stina f.1803-03-27


1813 kan vi läsa att endast sonen Anders Björngren står på ”Sunds Nabb” under Lekvad med sin blivande hustru Edela Olofsdotter kommen från Horred och deras son Johannes. Dock finns det nu två ”Sunds Nabb” och den ena är under Krono Binkaryd där Anders föräldrar och syskon bor. Vet inte när det här skiftet ägde rum eller vart det gamla torpet låg men på Häradsekonomiska kartan hörde hela Nabben till Binkaryd och kom nog att bli Nabben som vi känner till idag. Anders och Edela fick sonen Olle 1820 och nu flyttade de från ”Sunds Nabb” under Lekvad Bergagården. De byggde under Guntorp Storegården torpet Bryneslätt och fick våren 1823 dottern Anna Britta. Efter flera år på Bryneslätt föddes sladdbarnet Anders våren 1830. Mitten av 1830-talet så kan vi läsa att Anders står som bräcklig och utfattig och sonen Olle tar över som torpare på Bryneslätt. Vi kan även se en namnändring på Olle till Olof Andersson. Olofs far Anders går bort och Olof bor på torpet med sin nu bräckliga mor Edela som inte kunde gå och syskonen Anders och Anna Britta. Anna Britta verkar ha flyttat ut i samband med faderns bortgång.


Torpare Anders Björngren f.1789-04-03 d.1837-1842 (Farfar) Hustru Edela Olofsdotter f.1793-09-29 d.1864-05-18 Son Johannes f.1813-11-29 Son Olle (Olof) f.1820-01-17 (Far) Son Anders f.1830-04-18 Dotter Anna Britta f.1823-04-10


Olof gifte sig med Anna Andersdotter från Öxnevalla och de fick sonen Andreas våren 1846 och dottern Anna Stina hösten 1849. Olof förlorar titeln som torpare och blir inhyses på Bryneslätt. Vintern 1853 föddes deras andra son Johannes, men han gick bort redan efter två månader i ”Slag”. Vi kan även hitta hans hustru i kriminalregistret i Berghems Hfl. Året innan Johannes föddes hade Anna Andersdotter ”Pliktat för enkelt horsbröst”, Anna står även som ”Frånskilda hustrun”. Så vems far var Johannes? Det kanske var i samma veva som Andreas blev skriven som inhyses och livet inte kanske var så bra på torpet. Man kan endast läsa mellan raderna. Den 17 mars 1858 fick Olof och Anna godkänt sin skilsmässa men levde fortfarande under samma tak. Senvintern 1859 födde Anna sin oäkta dotter Lotta men ingen fader står med i Födelseboken. Olofs mor gick bort våren 1864 och våren 1869 flyttade hans dotter Anna Stina till Espered. Nu levde Olof inhyses med sin bror Anders, sonen Andreas och sin frånskilda hustru med sin oäkting på Bryneslätt. Olof gick bort sommaren 1870 och sonen Andreas flyttade 1872 till Grönskog för att arbeta som dräng.


Torpare Olof Andersson f.1820-01-17 d.1870-06-02 (Far) Hustru Anna Andersdotter f.1823-09-14 (Frånskild 1858-03-17) Son Andreas f.1846-05-26 Dotter Anna Stina f.1849-09-18 Johannes f.1853-02-13 d.1853-04-20


Vintern 1873 började Andreas arbeta som dräng under Haby Skattegård men flyttade ett år senare till Assberg Olsagård där han står som inhyses. Han flyttade 1875 tillbaka till Haby Skattegård men nu till torpet Smedjelund under Smeden och Torparen Johan Peter Bengtsson. Här kan det ha varit där han tog upp sitt intresse för smide.

Rester av smedjan vid Skogslid
Rester av smedjan vid Skogslid

Andreas gifte sig vintern 1877 med pigan Anna Andersdotter från Granlid under Lekvad Pölargård och sonen Adolf Oskar föddes våren 1878 men gick bort endast efter två månader i ”Slag”. I Hfl kan vi läsa ”dottern Adolf Oskar” men i dödsboken står det ”son af” så vi antar att prästen skrivit fel i Hfl. Andreas som fortfarande bodde på Smedjelund i Haby när deras dotter föddes och gick bort, flyttade tillsammans med Anna våren 1879 under Desarehult. Här levde de till vintern 1882 då de flyttade in på det nybyggda torpet Skogslid. Men här pausar vi Andreas berättelse och tittar lite närmare på Annas historia.


Annas föräldrar var Anders Andreasson och Anna Britta Hansdotter. De två flyttade in på torpet Skogslid under Lekvad Pölagård någon gång slutet 1830-talet. Tidigt 1840 föddes sonen Andreas och två år senare dottern Anna Brita. De hade en kort tid hjälp av pigan Anna Britta Andreasdotter. Våren 1845 föddes sonen Johannes och nu flyttade även pigan Brita Nilsdotter in ett år. Sensommaren 1848 föddes sonen Carl och pigan Anna Britta Johansdotter från Hajom började arbeta på torpet. Även hon var endast ett år här.


1851 flyttade Carl Andreasson hit med sin familj från Gaddatorpet där de levt som inhyses ett år. Han var gift med Carolina Andreasdotter och hade sönerna Andreas och Anders Johan. De levde på Skogslid till 1855 då de flyttade ner till Nyhagen under Lekvad Binkagård. 1854 till 1855 arbetade även pigan Edela Hansdotter här på torpet.


1855 föddes Anders och Anna Brittas sista barn och det var dottern Anna. 1862 flyttade de två äldsta bröderna Andreas och Johannes ut till Berghem Klockaregård och Berghem Hansagård. Tre år senare flyttade även den siste brodern Carl till Lekvad Svensgård. Sonen Andreas flyttade hem igen 1868 från Kinna och tog över som Torpare på Skogslid. Systern Anna Britta gifte sig hösten 1869 med änklingen Andreas Börjesson från Lindåsen under Lekvad Vargagård. Andreas var 18 år äldre än Anna Britta och de fick de närmsta åren sonen Johan och dottern Christina. I oktober 1870 gick Anders hustru Anna Britta bort, 52 år gammal i ”Slag”. Ett halvår senare flyttade sonen Andreas ut igen och hans lillebror Johannes kom hem och blev den nye torparen. Här levde nu fadern Anders, sonen Johannes och den yngste dottern Anna. Vintern 1875 gick nu fadern Anders bort, 60 år gammal i ”Bröstinflammation”.


Samma år flyttade Johan Andersson in med sin familj från Örby och tog över som torpare på Skogslid. Och Anna flyttade nu till Desarehult där hon träffade Andreas Olofsson. Hennes bror Johannes som fortfarande bodde på Skogslid, gifte sig i maj månad 1878 med torpardottern Anna Stina på Källeberg under Torp Nedregård men flyttade inte dit för än senvintern 1880. Nu var familjens historia slut på Skogslid under Lekvad Pölargård.


Torpare Anders Andreasson f.1814-12-15 d.1875-02-10 Hustru Anna Britta Hansdotter f.1818-03-15 d.1870-10-24 Son Andreas f.1840-01-02 Dotter Anna Britta f.1842-06-29 Son Johannes f.1845-04-19 Son Carl f.1848-08-02 Dotter Anna f.1855-04-23


Men namnet Skogslid kom att leva vidare som vi vet men under Hattestad Kullagård. Anna och Andreas nybyggda torp 1882 fick namnet från hennes gamla födelseplats som låg knappt 2km fågelvägen nordöst. Men ännu närmare Andreas föräldrahem med några få hundra meter. Efter ett år på torpet fick de hösten 1883 sonen August men han kom att bli deras enda barn. Jag fick berättat när jag besökte Skogslid nyligen att det även hade funnits en smedja bakom torpet. Andreas ska ej ha arbetat som smed men han tog nog upp intresset när han arbetade som dräng på Smedjelund i Haby. I grunden kan vi se där han hade sin eldstad och det ligger lite metallföremål runt om. Torpet kom senare i ägo av Andreas Nilsson från Hattestad Kärragård men brukades fortfarande av Andreas och Anna. Deras son August gifte sig enligt Hfl den 31 januari 1908 och flyttade även upp till Borås sommaren samma år. Andreas och Anna levde vidare på torpet fram till den 1 januari 1916 när Andreas gick bort i ”Hjärtfel” 66 år gammal. Anna Levde själv i 14 år på Skogslid till sin död den 1 juni 1930 då hon hade hittats död i sin säng hela 75 år gammal. Skogslid ska senare ha varit ägt av en sjuksköterska från Göteborg och efter henne de nuvarande ägarna. Det var just när de nämnde smedjan och undrade varför det fanns en smedja vid torpet som jag blev väldigt nyfiken i torpet och var smedjan kom ifrån. Detta och mycket mer har vi fått svar på nu.


Torpare Andreas Olofsson f.1846-05-26 d.1916-01-01 Hustru Anna Olofsson fd. Andersdotter f.1855-04-23 d.1830-06-01 Son August f1883-10-23 – gifte sig och flyttade till Borås


Läser man i Borås kyrkoarkiv 1908. Hittar vi August Olofsson från Berghem socken och att han gifte sig med Augusta Vilhelmina Björklund från Åkerslund 4 den 1 mars. Augusta Vilhelmina födde sonen Gustaf Walter några dagar innan August flyttade upp till Borås och Elinsdal 21. Här föddes deras andra son Oskar Osvald ett år efter Gustaf Walter. Men förlossningen gick nog inte bra och Augusta Vilhelmina gick bort två månader senare och lämnade August ensam med deras två småttingar. Det sägs att August skall ha flyttat över till Amerika och senare kommit tillbaka. Men det är inget som jag kommer att leta i.


Make August Olofsson f.1883-10-23 Hustru Augusta Vilhelmina Björklund f.1876-09-16 d.1908-09-06 Son Gustaf Walter f.1908-06-05 Son Oskar Osvald f.1909-08-22


Lite information om torpet. Förr i tiden hade det spån på tak och väggar, idag takpannor och stående panel. Ingen ström finns draget till torpet så att bo här är verkligen som att åka tillbaka i tiden tills torpet byggdes. Här finns en vattenbrunn med pump och en spis att elda i och det sägs att här finner man lugnet själv. Det ska finnas ättlingar från Borås som ska ha en bild på torpet med den gamla ”Smen” men inga jag vet vilka de är. De hade besökt torpet en gång sa ägarna o då visat bilden.


Kartlänk till Skogslid under Lekvad Pölargård https://goo.gl/maps/k39ETp1g61zTA1296


Andreas Olofssons Hfl


Anna Andersdotters Hfl


Gemensamma Hfl

Dödsbok 1895-1933, Anna Olofsson fd. Andreasdotter d.1930-06-01 ”Funnen död i sängen” https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/00075796_00293#?c=&m=&s=&cv=292&xywh=-260%2C796%2C4839%2C3051

Comments


bottom of page