top of page

Mer om barnamordet i Berghem

Jag har tidigare skrivit om ett barnamord som begicks av Johanna Andersdotter från Berghem i början av 1861.Detta första inlägg kan ni läsa här: https://www.glomdvarld.se/post/barnamord


Nu har jag läst i domboken från Marks häradsrätt och tagit del av berättelsen där.

Här framkom att Johanna vid barnets födelse befunnit sig hos sin syster och svåger på Gråkullen i Hajom. Hon hade tillbringat några dagar där och skulle egentligen återvänt hem på trettondagsafton men eftersom det var oväder och strak köld hade hon övertalats att bli kvar ytterligare någon dag.Hennes syster, och även dennas svärfar Sven som också bodde i huset, hade båda misstänkt att Johanna var havande men hon hade inte erkänt detta. Den enda som visste om havandeskapet var den man som lägrat henne föregående vår, drängen Börje Andreasson. Troligen hade han inte visat något intresse av att ta sitt ansvar för barnet för då hade det troligen inte behövt sluta såhär.


Natten mellan den 5 och 6 januari hade Sven hört hur någon gått i dörren omkring kl. 4 på morgonen. Han hade förstått att det var Johanna som varit ute och sen återkommit för att lägga sig igen hos sin syster vars bädd hon delade under vistelsen. På morgonen hade Svens yngste son varit ute och då sett att det fanns blodspår utanför köksdörren. När han kom in i stugan och talade om detta for Johanna upp ur bädden och rusade ut. Hennes syster och svåger sprang efter och när de kom in igen var historien uppdagad.


Johanna erkände att hon under natten känt födsloplågor och att hon iklädd lintyg, strumpor och skor och med en kjortel över huvudet och övre delen av kroppen gett sig ut i kölden, ensam och med fullt uppsåt att avdagataga barnet. Hon hade fött honom utomhus i stående ställning. Navelsträngen slets av utan hennes hjälp när barnet föll i marken. Hon hade genast tagit upp barnet och sedan hade hon stuckit in honom i en på gården upplagd rishög. Hon hade sedan gått tillbaka till huset. Hon angav att hon ville vara fri från all den försakelse som vård och uppfostran skulle medföra.


Den rättsliga undersökningen och obduktionen av barnet visade att den troliga dödsorsaken var en stöt mot huvudet i kombination med den starka kölden. Johanna försäkrade att hon inte på något vis burit hand på barnet. Den skada som beskrevs måste ha tillkommit då han föll i marken vid förlossningen. Johanna dömdes för barnamord och straffet skulle bli halshuggning. Som vi vet mildrades det senare till sex års straffarbete.


Charlotta Andersson Sandberg

Facebook: Genalogista

75 visningar

Kommentare


bottom of page