top of page

Sven Carlsson

Jag fortsätter att studera polisrapporter, fängelseanteckningar och tidningsurklipp för att hitta intressanta levnadsöden. Denna gång hamnade jag i min egen släkt. Sven Carlsson var nämligen kusin till min mormors farfar.

Familjen har nämnts som hastigast tidigare i samband med ett inlägg gällande Älekulla sockenstämmoprotokoll. Då skrev jag så här:


Johannes i Karlabo hade en bror som han tänkte kunde få bygga på Karlabos mark efter att ha vistats i Halland ett tag. Tydligen var det bäst att låta sockenstämman ta ställning till lämpligheten i detta först. Han och hans granne ” voro sinnade tillåta Carls son i Karlabo, som förr varit vistande i Halland att bygga på Karlabo ägor och der uppodla sig ett torp och begärte socknemännens utlåtande deröfver. Socknemännen yttrade att då nämnde Carl Carlsson med hustru och barn få sin bärgning i Karlabo och på intet sätt må blifva socknen till last så ville de icke då detta villkor iakttages bestrida Carl Carlssons inflyttande i socknen. Åboen Johannes Carlsson i Karlabo förklarade sig villig att ingå i den yrkade förbindelsen[1].

I just det här fallet var det med facit i hand så att denna familj kanske inte var helt problemfri men det är en annan historia…


Nu är det så dags för den historien:

Johannes bror Carl hade alltså tidigare bott i Halland med sin familj. De hade bland annat uppehållit sig i Valinge och Grimmared. Carl hade också vid ett tillfälle blivit dömd för stöld men detta var troligen inte något man valde att lyfta fram när han skulle flytta till socknen…[2]


Familjen bestod av :

Carl Carlsson 1795-01-26 d.1878 i Karlabo, Älekulla

Ingeborg Svensdotter 1801-10-31 d. 1852 Karlabo, Älekulla

Nils 1820-07-23[3]

Maria /Sara 1822-03-15 Sjörred, Grimmared

Carl Johan 1825-02-11 Brinkagården, Grimmared

Inga Brita 1829-06-26 Karlabo, Älekulla.[4]

Christina 1833-01-15 Karlabo, Älekulla [5]

Johannes 1835-10-01 Karlabo, Älekulla

Sven 1838-10-20 Karlabo, Älekulla[6].


Carl, Ingeborg, Sven och Johannes hamnar på grannstället Bocksås på 1840-talet[8]. Efter det skrivs de på socknens slut[9]. Där beskrivs sonen Sven som bräcklig[10].Han var dock inte sämre än att han kunde ägna sig åt dryckesförsäljning. Han dömdes nämligen för olovlig brännvinsförsäljning1861[11]. Då han inte kunde betala böterna blev det istället fängelse i 12 dagar[12]. 1864 och 1865 ska det ha utfärdats arbetsbevis på honom. Troligen var det då han blev järnvägsarbetare. Jag vet inte var han arbetade någonstans men detta yrke var det som angavs när han nästa gång hamnade inför rätta.


Från Jönköping skrives: F.d. järnvägsarbetaren Swen Karlsson från Karlabo i Ellekulla socken i Elfsborgs län har, för dråp å backstugusittaren Johannes Westberg från Långaryds socken, blifvit wid Westbo häradsrätt dömd till tre års straffarbete[13]


Ur Älekullas kriminalregister


När jag letar i Långaryds dödbok ser jag inte namnet Westberg men där finns en Johannes Andersson som blivit ihjälslagen i maj 1875[14]. Jag har inte läst domboken så jag vet inte vad som orsakade den tragiska utgången men enligt fängelseanteckningarna så dömdes Sven för uppsåtlig misshandel men utan avsikt att dräpa[15]. Han hamnade först i Malmö där han satt av en del av straffet. Efter ett halvår flyttades han till Nya Varvet i Göteborg[16] Han beskrivs som 5 fot och 8,5 tum lång, av ordinär växt, blå ögon och ljust hår. Han hade ovalt ansikte och var ofärdig i vänstra foten vilket gjorde honom mindre arbetsför. Här beskrivs hur han ej gått i skola men lärt sig läsa i hemmet. Han vistades där tills han var 14 år gammal då han flyttade till släktingar.


Det finns en Sven Karl Karlsson som enligt husförhörslängden dör i Älekulla 1898-04-22. I Älekulla dödbok finns däremot ingen med det namnet som dör det datumet, eller ens det året[17]. Däremot återfinns i Stafsinge en Sven Karl Karlsson, född i Älekulla 1838, som flyttat dit 1898. Mycket riktigt, i utflyttningslängden återfinns han.[18]Det visar sig alltså att detta inte var något dödsdatum utan datum för utflyttning.

Första tiden i Stafsinge bodde han i Torebo.1899 gifter han sig med Severina Boman f 1852-12-23 i Gunnarsjö[19]. Hon hade barn sen tidigare äktenskap varav några redan var vuxna och utflyttade. Efter sin förra makes död hade hon också fått två barn utom äktenskapet. Familjen kommer att bo kvar i Stafsinge, om än på olika platser, och Sven dör där 1936, hela 98 år gammal.[20]


Charlotta Andersson Sandberg

facebook: Genealogista

genealogista76@outlook.com

[1] Älekulla (P) KI:1 (1820-1862) Bild 14 [2]Älekulla (P) AI:8 (1834-1839) Bild 33 / sid 57 [3] Grimmared (N, P) AI:2 (1816-1831) Bild 56 / sid 1 [4] Älekulla (P) AI:9 (1840-1846) Bild 46 / sid 67 [5] Älekulla (P) AI:9 (1840-1846) Bild 46 / sid 67 [6] Älekulla (P) C:2 (1813-1860) Bild 45 / sid 85 [7] Älekulla (P) AI:9 (1840-1846) Bild 46 / sid 67 [8] Älekulla (P) AI:9 (1840-1846) Bild 14 / sid 11 [9] Älekulla (P) AI:9 (1840-1846) Bild 51 / sid 76, Älekulla (P) AI:10 (1847-1861) Bild 78 / sid 143 [10] Älekulla (P) AI:10 (1847-1861) Bild 78 / sid 143 [11] Älekulla (P) AI:11 (1862-1871) Bild 173 / sid 169, Marks häradsrätt (N, P) AIa:262 (1861) Bild 4760 [12] Marks häradsrätt (N, P) AIa:262 (1861) Bild 4780 [13] Norrköpings tidningar 1875-07-21 [14] Långaryd (F, N) FI:3 (1860-1888) Bild 60 / sid 55, Långaryd (F, N) AI:20 (1866-1870) Bild 1340 / sid 400 [15] Malmö centralfängelse (M) DIIIb:14 (1875-1876) Bild 820 / sid 75, Malmö centralfängelse (M) DIIIa:42 (1874-1878) Bild 90 / sid 7 [16] Nya Varvets centralfängelse (O) DIIId:3 (1870-1876) Bild 293 / sid 287 [17] Älekulla (P) C:4 (1895-1923) Bild 860 / sid 5 [18] Älekulla (P) B:1 (1895-1915) Bild 130 / sid 5 [19] Stafsinge (N) AIIa:6 (1922-1944) Bild 590 / sid 551 [20] [20] Stafsinge (N) AIIa:6 (1922-1944) Bild 1100 / sid 602,

Comments


bottom of page