top of page

Försvunna platser

Gårdar och torp byggs och med tiden försvinner de igenom att de blir övergivna eller säljs. Byggnader flyttas eller försvinner tillbaka till moder natur. Åkrarna som brukats upp används av närliggande gårdar eller försvinner helt igenom platsen planteras på eller blir vildvuxen. Det är intressant att se historien från ett kart perspektiv. Och i detta fallet har vi en karta från 1840, sen finns det Häradsekonomiska kartan från 1890-talet, Ekonomiska kartan från 1950-talet, flygkartor från 60-70-talet samt Google Maps eller andra kartor som Lantmäteriets karta där man kan se detaljerat med olika lager. 

Vi de här kartorna kan man följa hur gårdar och torp försvinner, men även hur åkrarna blev bevuxna. De sista småbrukarna sägs att försvunnit runt 60-talet. Och då försvann även de som brukade de små åkerlapparna i vårt steniga landskap.

En av gårdarna som försvunnit är Kvarngården. Vi kan se att 1840 bestod Kvarngården av två gårdar och byggnaderna var många till antal. På Häradsekonomiska kartan från 1890-talet kan vi endast se en byggnad kvar och på den Ekonomiska kartan från 1950-talet kan vi se att åkermarken har övergivits och sedan planterats från 1960-talet.

Det är i alla fall halva antalet platser som försvunnit från 1840 till idag och vissa har flyttats vad jag förstått. Enligt boken "Där färdvägar möts" flyttades Lilla Sandvik eller även kallat Lingontorpet till där vi kan läsa Lilla Sandvik idag. Alltså upp i skogen till en annan lycka men inte långt ifrån dess ursprungliga plats.

En till plats är gården Steken som låg närmare Öresten mot vad det senare Steken vi kan läsa på Häradsekonomiska kartan från 1890-talet. Det står lite om det i "Där färdvägar möts" men inte jätte mycket. Det senare Steken låg på den så kallade Steka Hagen som var en av åkrarna som brukades av Öresten gård.

Det finns så mycket spännande där ute i skogarna mellan Öresten ner mot Nabben.

Klicka på platserna nedan för att läsa om dem.

bottom of page